Bewoners komen zelf met ontwikkelingsplan op de proppen

Wijk achter de kerk ondergaat metamorfose

Wijk achter de kerk ondergaat metamorfose

De plangroep met stadssecretaris Anton Jacobus, schepen Didier Vandeputte en Benoit Sintobin maken samen met Nele Dewachtere (SORT) en schepen Dirk Van Walleghem een wandeling door de Wijk achter de kerk. Foto: © DTR DANNY TERRYN

IZEGEM - De Wijk achter de Kerk wordt in ere hersteld. Niet het stadsbestuur, maar de mensen zelf stelden de knelpunten vast. Samen met Samenlevingsopbouw Roeselare-Tielt (SORT) werden de pijnpunten in een aantal doelstellingen gevat, die het stadsbestuur nu één voor één gaat realiseren.

De Wijk achter de Kerk, het gebied tussen de Vandenbogaerdelaan, Gentsestraat, Kortrijksestraat en Schoolstraat ondergaat straks een metamorfose. Op vlak van woonomgeving, verkeersveiligheid, huisvesting en groenvoorziening zal heel wat veranderen in een van de oudste delen van de stad. De bewoners stipten zelf aan wat er anders moest.

De afgelopen jaren werd weinig in de wijk geïnvesteerd en bij de bewoners kwam dat wat over als een verwaarlozing.

,,Nu is het ons menens'', zegt schepen Dirk Van Walleghem. ,,Het blijft niet enkel bij plannen. Eén en ander is nu al zichtbaar. Er werden al een aantal vuilnisbakken geplaatst en afgelopen winter werd nieuwe kerstverlichting geplaatst.

,,Het is de eerste keer in Izegem dat niet de stad maar de bewoners met een mooi plan op de proppen komen'', vervolgt Van Walleghem.

,,We kozen voor de Wijk achter de Kerk omdat er een werkgroep leefbaar wonen en een actieve wijkraad bezig was'', zegt Nele Dewachtere van SORT. ,,Bovendien zagen we dat projecten als Anno '02 en een aantal andere initiatieven heel wat losweekten bij de bewoners.''

De basis voor het wijkontwikkelingsplan werd eind 2003 gelegd. Nadat de stad akkoord was met de nieuwe aanpak startte een verkenning van de wijk en volgde een bewonersonderzoek. Enkele sleutelfiguren vulden een vragenlijst in, er werden panels samengesteld en bijeenkomsten gehouden. Telkens werd alles wat daaruit voortsproot weer aan de bewoners voorgelegd.

Handige brochure

Het ontwikkelingsplan leidde tot een lijvig draaiboek van wat er allemaal dient te gebeuren. Deze bundel wordt momenteel samengevat in een handige brochure die de bewoners binnenkort in de bus krijgen. ,,Op die manier stappen we weer naar de mensen toe en weten ze wat mag verwacht worden'', aldus nog schepen Dirk Van Walleghem.

Op de gemeenteraad werd beslist om een wijkontwikkelingsplan voor centrum west op te stellen. Voor de wijk tussen de Roeselaarsestraat en de Nederweg wordt eveneens met SORT samengewerkt.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio