Boeren ongelukkig om verkoop 500hectare grond

OCMW houdt uitverkoop

LEUVEN/ WILSELE - De boeren uit het arrondissement Leuven zitten in de rats nu het OCMW van Leuven zijn landbouwgronden op de markt wil gooien. Het OCMW heeft de gelden nodig om serviceflats, dienstencentra en rusthuizen te bouwen of te renoveren. Maar de aankoop van gronden vergt voor de landbouwers zo'n grote investering dat niet iedereen het ziet zitten. In totaal zou, gespreid, bijna de helft van de 1.150ha die het OCMW verpacht te koop worden aangeboden.

Pol Mees, provinciaal secretaris van de Boerenbond, schetst de problematiek: ,,Wie gronden pacht van het OCMW heeft ook recht van voorkoop als de gronden op de markt gebracht worden. Maar met de gangbare prijzen tussen 13.000 en 20.000 euro per hectare betekent zo'n aankoop een erg grote investering voor de landbouwers. Daarom hebben wij aan het OCMW gevraagd, en bekomen, dat het de verkoop zouden spreiden in de tijd. Het wil momenteel alle percelen kleiner dan twee hectare zo snel mogelijk verkopen. Wij drongen erop aan de perceelgrootte tot 1een hectare te beperken. Op die manier kunnen toch meer dan tweehonderd hectaren op de markt gebracht worden, zodat onze boeren geen onoverkomelijke investeringen moeten doen. Van pachters die tot 20 ha huren zal ongeveer twintig percent te koop aangeboden worden.''

Aankoop niet rendabel

Johan Geleyns uit Wilsele is één van de vele betrokken landbouwers: ,,Ik huur zeven hectare van het OCMW-Leuven. Ik zal nu dus twee hectare moeten aankopen. Dat is een investering die voor mezelf niet rendabel is. Maar misschien kan mijn opvolger ervan profiteren als het ooit zover komt. Want het wordt steeds maar moeilijker. Met het mestactieplan, het structuurplan en de vele administratieve verplichtingen hebben we onze handen al meer dan vol. Ik vrees dat een aantal boeren hun recht van voorkoop niet zal laten gelden omdat ze zo'n investering niet zien zitten. Normaal willen de boeren hun gronden die ze pachten wel kopen, maar we lopen het risico dat er een opbod komt en de prijzen opgedreven worden.''

Johan Geleyns werd twee weken geleden verkozen tot arrondissementeel voorzitter van de Boerenbond in opvolging van Luc Ceuleers. ,,Ik wil via de organisatie Boerenbond en het verenigingsleven zorgen voor een continuïteit. Samen sterk, maar daarbij hoort ook de dialoog,'' zo vat hij het samen.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio