Prijs voor democratie naar Liga voor Mensenrechten en Centrum Gelijke Kansen

GENT - De dertiende prijs voor de democratie gaat naar het centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding en de Liga voor de Mensenrechten. De jury bekroont de instellingen voor hun rol bij de veroordeling van de drie vzw's van het Vlaams Blok door het hof van beroep in Gent. De jury bekroonde ook burgemeester Frank Beke en de Gentse theaterman Chokri Ben Chikha met een tweede prijs.

De jaarlijkse Prijs voor de Democratie gaat uit van de vereniging Democratie 2000 en vzw Trefpunt. Hij gaat naar een persoon of organisatie die zich verdienstelijk maakt ,,om de politieke democratie te beschermen of te verdiepen of meer participatie van burgers in de samenleving mogelijk te maken''.

Woordvoerder van Democratie 2000 Eric Goeman vertelde dat de jury twee dagen na de verkiezingen vergaderde. ,,De verkiezingsuitslag zinderde nog na. Maar we kwamen bijna vanzelf bij de uitspraak van het Hof van Beroep in Gent.''

De jury vindt dat de strijd voor het behoud van de democratische rechtsstaat de plicht is van de drie gescheiden machten en van de informele vierde macht.

,,De vier jaar lange strijd van het Centrum en de Liga leidde tot een duidelijke, genuanceerde en goed onderbouwde uitspraak. Zij hebben zonder noemenswaardige steun van de politieke wereld of de publieke opinie, op basis van principes, documenten, harde feiten en wetgeving de rechtsstaat uitgedaagd haar eigen principes toe te passen en politici niet boven de wet te stellen'', stelt de jury.

Beke krijgt de prijs ,,omdat het Gentse stadsbestuur een politiek voerde van integraal beleid, met participatie en politieke discussie, gericht op deelname van uitgesloten groepen en kansarme buurten''. In de Leeuw van Vlaanderen en VIVeALDI gaat Ben Chikha in op de integratie en ontvoogding van immigranten. De jury: ,,een samenspel van positieve krachten''.

De prijzen worden uitgereikt op 21 juli om 19 uur tijdens de Gentse Feesten bij Sint-Jacobs. De winnaars ontvangen een bronzen beeld, gemaakt door Walter De Buck.

(KVK)

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio