Nog eens 1.200hectare extra natuur

Haven investeert fors in extra natuurgebieden

Haven investeert fors in extra natuurgebieden

Conservator Ludo Benoy (links), EU-commissaris Janez Potocnik en Havenschepen Marc Van Peel (rechts) bij de vogelkijkhutten. Natuurpunt

ANTWERPEN - Het Havenbedrijf en Vlaanderen investeren miljoenen in natuur in de Antwerpse haven. De haven bevat momenteel 650hectare natuurgebied, daar komt de volgende jaren nog 1.200hectare bij. Er zijn meer dan veertig soorten planten en dieren die je in België alleen in de Antwerpse haven vindt.

De Antwerpse haven is er meer dan alleen industrie. Het Havenbedrijf werkt sinds 2001 nauw samen met Natuurpunt om natuurgebieden te creëren voor dieren en planten. Momenteel zijn er meer dan twintig natuurgebieden in de haven. Goed voor 650hectare. In de toekomst zal daar nog 1.200hectare bijkomen, zowel op linker- als op rechteroever.

'De oeverzwaluw, de rugstreeppad, het bruin blauwtje en de moeraswespenorchis zijn enkele voorbeelden van havenspecifieke soorten', zegt Kathleen Quick van Natuurpunt Antwerpen Noord. 'Enkele van onze succesvolle projecten zijn de inbuffering en ontsluiting van de gebieden De Kuifeend en de Grote Kreek, de aanleg van een vispaaiplaats en het graven van poeltjes voor rugstreeppadden.'

Natuurpunt en de havenbedrijven slagen erin om natuur en industrie met elkaar te rijmen. 'De jongste jaren is de Antwerpse haven veel milieuvriendelijker. De verbeterde waterkwaliteit in de Schelde bewijst dat. Je zal hier geen dieren vinden met drie ogen of een poot te veel. De impact van watervervuiling op de dieren is natuurlijk minder groot dan die op de mens. Een vogel leeft bijvoorbeeld maar vijf jaar. We hebben geregeld overleg met het Havenbedrijf, maar de contacten met de industrie zijn voor verbetering vatbaar', aldus Quick.

Het Havenbedrijf is door Europa verplicht om te investeren in natuur, maar steekt er meer geld in dan wettelijk verplicht.

'We komen uit een geschiedenis waarbij de haven en de natuur elkaars tegenpolen waren', zegt Havenschepen en voorzitter van het Havenbedrijf Marc Van Peel. 'Nu compenseren we de gebieden die we winnen voor havenuitbreiding met natuurgebied. Op Linkeroever alleen al zullen we de volgende jaren maar liefst zeventig miljoen euro investeren in de uitbreiding van natuur.'

8/01: begeleid bezoek aan natuurgebied De Kuifeend 15/01: Ganzondag op Linkeroever www.natuurbericht.be Tekst en foto's in samenwerking met Natuurpunt

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio