Rusthuis broer Bert Anciaux krijgt miljoenen cadeau

Bert Anciaux. Foto: photo news

NEDER-OVER-HEEMBEEK - In 1999 kreeg het Vlaams-Brusselse rusthuis De Overbron een subsidie van 6 miljoen Belgische frank. Op 20maart 2008 werd een lening van 400.000euro aan het rusthuis kwijtgescholden, een veel hoger bedrag. De broer van Vlaams minister Bert Anciaux is voorzitter van de raad van bestuur van De Overbron.

Rusthuis De Overbron in Neder-over-Heembeek is een prestigeproject van Bert Anciaux, die daarmee de Vlaamse aanwezigheid in de rusthuissector in Brussel wilde versterken. De Vlaamse overheid nam in maart 1999 verschillende initiatieven om meer Vlaamse rusthuizen in Brussel te realiseren. Dat zijn rusthuizen die worden gecontroleerd door de Vlaamse overheid en een betere kwaliteit bieden dan de rusthuizen die gecontroleerd worden door de Franstalige gemeenschap.

Aan de vzw De Overbron werd in 1999 een investeringssubsidie toegekend van 6 miljoen Belgische frank. De vzw verbond er zich schriftelijk toe om van die som vanaf 2001 jaarlijks één miljoen terug te storten. Dat was een subsidie bovenop de meer dan 7 miljoen die De Overbron eerder al gekregen had van het Vlaams Investeringsfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA). Maar van die terugbetaling kwam niets in huis.

Op 22 maart 2008 werd door de Vlaamse gemeenschapscommissie in Brussel een lening van 400.000 euro aan het rusthuis kwijtgescholden. Het meest bizarre is dat het kwijtgescholden bedrag hoger ligt dan het bedrag dat ooit werd toebedeeld. 400.000 euro (omgerekend ongeveer 16 miljoen Belgische frank) is veel meer dan de 6 miljoen Belgische frank terugvorderbare subsidies.

Volgens Jan Anciaux, broer van de minister en voorzitter van de raad van bestuur van De Overbron, staat het kwijtgescholden geld op een spaarrekening om het Vlaamse rusthuis in de toekomst uit te breiden naar 59 bedden. Met de kwijtgescholden lening worden twee buurhuizen aangekocht.

Specialisten zeggen dat heel de operatie neigt naar belangenvermenging. Zelfs als er geen persoonlijke verrijking mee gemoeid is, vermoeden zij een vestzak-broekzakoperatie. De vestzak van minister Bert en de broekzak van broer Jan. 'Dit is een project waar wij jaren voor geknokt hebben. Veel Vlaamse Brusselaars zijn ons daar dankbaar voor. Niemand van ons heeft daar een euro aan verdiend. Wel integendeel. Wij hebben daar als vrijwilligers veel geld en energie in gestoken', zegt minister Bert Anciaux. 'De kwijtschelding was trouwens niet mijn beslissing maar die van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.'

Bert Anciaux is volgens Het Staatsblad nog altijd (onbezoldigd) beheerder van het rusthuis, hoewel hij zelf zegt dat hij sinds begin 2007 ontslag heeft genomen. 'Ik kan niet ontkennen dat mijn broer dit project met hart en ziel steunt. Maar zodra hij minister geworden is, heeft hij ontslag genomen als beheerder', zegt Jan Anciaux.

Corrigeer

MEER NIEUWS