Opvallende verschuiving van snelheidscontrole naar verkeersagressie

Steeds meer agressieve bestuurders

Steeds meer agressieve bestuurders

Foto: © FVV

GENT - De Mobiele Verkeerseenheid van de politie - dat zijn de motards, de agenten op de fiets en de bestuurder van de anonieme wagen met videocamera - spitste zich vorig jaar liefst 4.200 uren toe op verkeersagressie én agressief rijgedrag in de stad. Dat is een gevoelige stijging. Vooral het aantal gevallen waarbij één bestuurder meerdere overtredingen begaat, is toegenomen.

De Mobiele Verkeerseenheid van de Gentse politie maakte zopas het overzicht van haar activiteiten en het aantal uren dat ze daaraan tijdens het afgelopen jaar besteedde, bekend. Het grootste deel daarvan - zo'n 30.000 manuren - ging naar het parkeertoezicht. ,,Het Parkeerbedrijf Gent controleert of de bestuurders van geparkeerde wagens op de reglementaire plaatsen wel voldoende geld in de meter hebben gestoken'', legt Bruce Moerman, hoofd van de verkeerseenheid uit.

,,Wij daarentegen spitsen ons toe op de foutief geparkeerde auto's. Wagens doen verwijderen die de doorgang blokkeren, bijvoorbeeld voor een verhuisfirma, zijn voor ons dagelijkse kost.''

Het aantal uren controle op alcoholmisbruik (2.500 uren), bromfietsers (5.000 uren), gsm-gebruik tijdens het sturen (2.500 uren) en gordelplicht (2.500 uren) bleef in 2005 zo goed als stabiel. Het aantal uren snelheidscontrole (2.500 uren) is daarentegen sterk afgenomen.

,,Daar zijn twee redenen voor'', zegt Moerman. ,,Enerzijds heeft de gerechtelijke overheid ons gevraagd niet meer voortdurend hele verkeersstroom te controleren. In plaats daarvan moeten we meer focussen op die plaatsen waar we de meeste echte snelheidsduivels aantreffen. Anderzijds is intussen ook de cel bemande en onbemande camera's opgericht, die een deel van onze taken heeft overgenomen.''

Richtingaanwijzers

Bij de belangrijkste stijgers staat het toezicht op het zwaar vervoer genoteerd. ,,Het accent ligt daar op de vrachtwagens met Oost-Europese nummerplaat. Op vraag van het parket checken we onder meer de rij- en rusttijden en de boorddocumenten. Op die manier vermijden we dat er valse concurrentie is met de Belgische transporteurs.''

Nog opvallender: de gevoelige toename van de controle op de verkeersagressie en het agressieve rijgedrag.

,,Vooral het tweede probleem is in omvang toegenomen'', aldus Moerman. ,,Bestuurders die geënerveerd uit de wagen stappen om hun collega's-automobilisten verrot te slaan, zien we slechts zelden. Maar het aantal bestuurders dat een hele reeks overtredingen na elkaar begaat, is wel opvallend toegenomen.''

,,Onze eenheid beschikt over een anonieme wagen met ingebouwde camera en scherm. Vaak merken we chauffeurs op die tijdens eenzelfde rit met een veel te hoge snelheid door de stad scheren, de witte lijn overschrijden, mensen brutaal de pas afsnijden, het rode licht negeren en vergeten hun richtingaanwijzers te gebruiken.''

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio