Niet vervuilende industrie moet Kersdonk herwaarderen

Industrie met aandacht voor milieu en veiligheid

TISSELT - Eurinpro krijgt een positief advies van het Willebroekse gemeentebestuur voor het bouwen van een nieuw logistiek complex aan de Kersdonk in Tisselt. Samen met de bouwplannen is er ook heel wat aandacht voor de verkeersveiligheid in de buurt. Heel wat bodemonderzoeken moeten bij de buurtbewoners ook de onrust over het aanpalende ,,begraven asbeststort" van Eternit wegnemen.

Aan Kersdonk bouwt Eurinpro een 72.000 vierkante meter groot distributiecentrum voor DHL. Met de bouw, naast het logistieke complex voor Schenker, wordt eind januari gestart. ,,Dit project aan Kersdonk beantwoordt aan alle Vlaamse wettelijke bepalingen, die tot de allerstrengste in Europa behoren", weet Bart Verhaege, CEO van Eurinpro.

Er werden een veertigtal grondstalen en een tiental grondwaterstalen genomen en geanalyseerd.

Asbeststort onaangeroerd

De gronden van de NV Eternit werden jaren geleden al op het gewestplan ingekleurd als industriegebied. ,,Het voormalige asbeststort van Eternit (gearceerd op het kaartje, nvdr.) blijft eigendom van Eternit en werd niet verkocht. Eurinpro bouwt achter het asbeststort", benadrukt burgemeester Marc De Laet (SP.A).

,,Het asbeststort van Eternit blijft onder toezicht van de OVAM. Maar om alle onrust bij de buurtbewoners weg te nemen, gebeuren er deze week nog nieuwe bodemonderzoeken op de percelen waar gebouwd zal worden", weet Karine De Beule van de OVAM.

Eurinpro legt ook enkele bufferbekkens aan om het overtollige water van de Bosbeek rechtstreeks naar het kanaal af te voeren.

,,In maart zullen de rotondes aan de Brielenburg heraangelegd worden, met onder meer fietspaden van de autoweg gescheiden door groen. En waar de ontsluitingsweg naar het nieuwe logistieke bedrijf aansluit op Kersdonk, plaatsen we knipperlichten en zal een asverschuiving aangelegd worden. Ook de Baeckelmansstraat, tot het kruispunt met de Jozef De Blockstraat, zal vanaf maart heraangelegd worden. Ook achteraan de bedrijven in de Jozef De Blockstraat zal een korte ontsluitingsweg tot aan de Westdijk aangelegd worden", legt burgemeester De Laet uit.

,,Al blijven we ijveren voor een rechtstreekse ontsluiting van de Kersdonk naar de A12 en van de site aan Hoebeek naar de N16."

Vrachtverkeer bannen

,,Tot die tijd voeren we verscherpte controles uit om zwaar vrachtverkeer uit de Tisseltse woonkern te bannen. Sinds 1 januari mag alleen nog plaatselijk verkeer door de Tisseltse dorpskom rijden. In november vorig jaar reden nog 112 vrachtwagens per dag via de as Baeckelmansstraat-Kersdonk. Bij de laatste verkeerstelling, vorige week donderdag, telden we nog 28 vrachtwagens", aldus nog Ferry De Prins, commissaris van de verkeerspolitie.

Het nieuwe logistieke complex zou in een eerste fase voor tweehonderd en op termijn voor vierhonderd bijkomende arbeidsplaatsen zorgen.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio