Miljoenen Congolezen stierven onder zijn bewind, en toch zegt Louis Michel:

Louis Michel: 'Leopold II was een held met ambitie'

Louis Michel: 'Leopold II was een held met ambitie'

Foto: jimmy kets

Een week voordat koning Albert II naar Congo vertrekt om er het onafhankelijkheidsfeest mee te vieren, verdedigt en minimaliseert Europarlementslid Louis Michel (MR) het bloederige schrikbewind dat koning Leopold II in 'zijn Congo' voerde. 'Leopold II was een held met ambitie voor een klein landje als België.'

Moet onze koning alleen maar bon anniversaire zingen als hij straks in Congo de hand schudt van Congolees president Kabila? Of moet hij ook ons koloniale verleden oprakelen? Als het van Europarlementslid en voormalig minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel (MR) afhangt, zal van dat laatste weinig sprake zijn.

'Leopold II was voor zijn tijd een ware visionair, een held', zegt Michel vandaag in P-Magazine. 'En zelfs al zouden er in Congo afschuwelijke dingen gebeurd zijn, moeten we daar nu dan nog een veroordeling aan koppelen?'

Het feit dat het politieke zwaargewicht zo fel de verdediging van de grootoom van koning Albert II opneemt, mag op zijn minst opmerkelijk genoemd worden. Zeker met de hele Congo-hetze van de afgelopen dagen en weken in het achterhoofd.

'Een held met ambitie'

Aan de Congolese onafhankelijkheid gingen nochtans wel een paar bloederige decennia vooraf. In de kwarteeuw dat Leopold II er de plak zwaaide, van 1885 tot 1908, vielen er naargelang de bron tussen de 3 en 10 miljoen doden. 'Tot Adolf Hitler ten tonele verscheen, was Leopold II het zelfs die inzake wreedheid de kroon spande', klinkt het bij specialisten zoals de Britse Catherine Bate, doctor in de sociale en culturele antropologie.

Leopold II wordt door historici niet alleen genocide, slavernij en brutaliteiten verweten, de Saksen-Coburgs zouden ook rijk geworden zijn op de kap van Congo. Maar Michel ziet het compleet anders. 'Zulke verwijten verdient Leopold II niet', zegt hij. 'De Belgen hebben er de spoorwegen, scholen en hospitalen gebouwd, en de economische groei aangezwengeld. Of Leopold II Congo ook veranderde in een gigantisch werkkamp? Echt niet. In die tijd was dat gewoon de manier van doen.'

Michel geeft toe dat er destijds 'onregelmatigheden' gebeurden, maar weigert om het schrikbewind onder Leopold II te veroordelen. 'We laten ons makkelijk verleiden tot overdrijving als het over Congo gaat. (...) Het is behoorlijk link en simpel om Leopold II nu postuum te veroordelen. (...) Instinctief voel ik aan dat hij een held was, een held met ambitie voor een klein landje als België.'

'Inzake Congo het woord genocide gebruiken, is trouwens absoluut onaanvaardbaar, noch gepast!' meent Michel. 'De kolonisatie was geen onnozele onderneming. (...) En ja, het was misschien veeleer overheersen, ontdekken en pure macht verwerven zelfs. Maar op een zeker ogenblik is de beschaving er wel gekomen.'

'Beschamend'

Uittredend senator en historicus Pol Van Den Driessche (CD&V) vindt de uitspraken van Michel totaal misplaatst. 'Natuurlijk is er de historische context waarin dit alles is gebeurd', aldus Van Den Driessche. 'Maar Leopold II een groot visionair noemen? Zoiets kan niet. Wat daar toen is gebeurd, is beschamend. Als we rekening zouden houden met de normen van de 21ste eeuw, was de kans groot dat Leopold II nu voor het Internationaal Strafhof in Den Haag had moeten verschijnen.'

Van Den Driessche stelt onze koning voor om volgende week tijdens zijn Congo-bezoek onze fouten van weleer openlijk toe te geven. 'Dat zou ons sieren. De tijd is er rijp voor.'

Corrigeer

MEER NIEUWS