N-VA-senator Huub Broers voelt zich geen overloper

'Mijn vertrek schaadt CD&V niet'

'Mijn vertrek schaadt CD&V niet'

Foto: belga

VOEREN - Huub Broers als gecoöpteerd N-VA-senator, het is geen verrassing. De alombekende burgemeester van faciliteitengemeente Voeren stond al even met één been buiten CD&V. Anderhalf jaar geleden schreef hij met enkele collega-burgemeesters een open brief om de zwalpende communautaire koers van zijn partij te hekelen. Het begin van het einde.

Wat heeft de doorslag gegeven?

Huub Broers: 'Mijn oproep om op 13 juni voor N-VA te stemmen was de point of no return. Die oproep kwam er na domme feiten: het ACV dat vroeg niet voor N-VA te stemmen, krokodillen als Mark Eyskens die op tv toeterden waar de partij naartoe moest... ik ergerde me eraan. Deze week verdedigde Hendrik Bogaert de Vlaamse lijn en meteen volgde reactie, onder meer van Rik Torfs die die lijn in twijfel trekt. Kijk, de onderstroom bij CD&V wijkt gevaarlijk af. Daarin kan ik me niet meer vinden. Ook al kreeg ik geen N-VA-senaatszetel aangeboden, ik was geen CD&V'er gebleven.'

De partij probeerde u nog te overtuigen?

'Luc Van den Brande heeft me nog gebeld, ja. Mijn relatie met CD&V'ers is nog steeds goed. Voorzitter Beke begrijpt mijn beslissing. Ik benadruk wel dat niet Bart De Wever, maar wel de Limburgse N-VA-afdelingen me naar voren hebben geschoven.'

Sommigen noemen u een overloper.

'Zo voel ik me niet. Had ik een CD&V-mandaat en gaf ik dat niet terug, dan wel. Maar mijn laatste mandaat voor CD&V dateert van 1991, in de provincieraad van Limburg.'

Maar u heeft toch een partijkaart van CD&V?

'Ja, maar geen mandaat of functie. Ik pik geen stemmen mee en mijn vertrek schaadt de werking van CD&V niet. In Voeren ben ik burgemeester onder de vlag van Voerbelangen, een kartel van alle Vlaamse partijen. Ik geef nu mijn CD&V-kaart terug en koop een lidkaart van N-VA.'

Kreeg u van CD&V te weinig steun voor een nationaal mandaat?

'Sommigen zeggen dat. Op de senaatslijst had ik ooit enkele honderden stemmen te weinig voor een zitje en viel ik af. Dan ben je niet blij. Ik was altijd geïnteresseerd maar eiste nooit een mandaat. De mooie opportuniteit die zich nu voordoet, sla ik niet af. Het is een prachtige bekroning voor wat ik en mijn familie jarenlang voor de politiek hebben opgegeven.'

Blijft u burgemeester van Voeren?

'Ja, zelfs als ik moet kiezen tussen Brussel en Voeren, kies ik voor Voeren. Maar alle fracties van Voerbelangen gaven me unaniem hun fiat om als N-VA'er in de Senaat te zetelen. Ze zijn blij met een Voerenaar in Brussel, de eerste sinds 1890!'

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

Meest Gelezen

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees