College in Eeklo

filmen met gsm rage op internet

Eeklo - Op de beat van Mortal combat circuleert op het internet een filmpje van een massale vechtpartij vorige vrijdag op de speelplaats van het College O-L-Vrouw ten Doorn in Eeklo. Een scholier heeft de opnamen blijkbaar gemaakt met zijn gsm. De school gaf alle 2.500 leerlingen gisteren een brief mee die ze door hun ouders moeten laten ondertekenen. Daarin wordt gedreigd met zware straffen tegen wie dergelijke gsm-opnames maakt.

De Eeklose politie en het College O-L-V Ten Doorn zijn ijverig op zoek naar enkele jongeren tussen 14 en 17 jaar die vorige vrijdag tijdens de middagpauze op de speelplaats een massaal gevecht uitgelokt hebben. Een van hen heeft daarbij opnames gemaakt met een gsm en de beelden op het internet gegooid. Als soundtrack werd er een stukje agressieve beat opgeplakt uit Mortal combat, een bijzonder bloederig videospel. Filmed by x-treme striker , staat er in de aftiteling.

In Amerika zijn dergelijke filmpjes met - al dan niet opgezette - schoolgevechten een echte rage, of beter een plaag: terwijl een scholier met de gsm-camera in de aanslag staat, lokken enkele vrienden een gevecht in regel uit tussen hun schoolgenoten. De slachtoffers worden gepest en geprovoceerd tot ze op de vuist gaan, waarna ze achteraf nog eens extra te kijk worden gezet op het internet.

Best smack

Een van de sites die overstelpt worden met dergelijke filmpjes, is youtube.com, een webstek waar amateurs korte filmpjes kunnen uploaden. Sinds een paar dagen staat daar ook de veldslag op die een veertigtal scholieren van het College O-L-V ten Doorn in Eeklo vrijdag leverden. De beelden zijn nogal vaag, maar enkele vechtersbazen zijn duidelijk herkenbaar.

Het filmpje toont hoe enkele jongeren plots vooruit stormen, waarna iedereen zowat met iedereen op de vuist gaat. De originele opname duurt amper een halve minuut, maar in de herhaling wordt de kijker extra attent gemaakt op de fraaiste gevechtsscènes. Zo wordt een ferme uithaal van een jongen in een rode pull bedacht met de trofee van best smack , terwijl een vuistslag van een jongen in bruine pull tot best of Willem uitgeroepen wordt.

,,We zijn op de hoogte van dat gevecht en we weten dat het filmpje op het internet circuleert'', zegt algemeen directrice Francine Vanhamme van het college O-L-V ten Doorn. ,,Meer kan ik daar voorlopig niets over vertellen. We hebben de politie ingelicht en we onderzoeken samen de zaak. Er zijn al verscheidene jongeren ondervraagd en zodra dat onderzoek afgerond is, zullen er sancties volgen.''

Racistisch

Volgens de directrice gaat het niet om een geval van happy slapping. Dat is een andere Amerikaanse rage waarbij jongeren filmen hoe een van hen een argeloze en willekeurige voorbijganger een oorveeg of een vuistslag geeft. Ook van dat tijdverdrijf zijn intussen honderden filmpjes op het internet terug te vinden.

,,We hebben aanwijzingen dat de vechtpartij geen toevallig incident is. Er was een duidelijke aanleiding'', zegt de directrice. Dat wordt bevestigd door een ooggetuige. ,,Het begon met een jongen van vreemde afkomst die met keitjes gooide. Enkele oudere scholieren maakten daarop racistische opmerkingen en schreeuwden hem toe dat hij maar beter naar zijn land kon terugkeren. Ze hebben die jongen geduwd en uitgedaagd tot hij terugsloeg. Daarop is heel de bende slaags geraakt'', zegt de scholier.

Niet strafbaar

Dat de politie werd ingelicht, betekent volgens de directrice niet dat er strafbare feiten gepleegd werden. ,,We werken nauw samen met de politie voor allerhande randfenomenen die met jongeren te maken hebben. Het is zowel voor de school als voor de politie interessant om te weten wat er leeft onder de jongeren'', zegt Vanhamme. ,,Maar het is wel duidelijk dat de vechtjassen en de gsm-cineast het schoolreglement overtreden hebben. Daarin staat expliciet dat het - ter bescherming van de privacy - verboden is om op school zonder toelating beeldopnames te maken en te verspreiden. We hebben dat intussen nog eens uitdrukkelijk meegedeeld in alle klassen en in een brief aan de ouders.''

,,Bovendien kunnen we geen enkele vorm van geweld dulden. Zoals alle scholen hebben we in het verleden wel eens slaande ruzies gehad, maar toen ging het altijd om individuele gevallen. Dat we nu plots met een massale en misschien wel georchestreerde vechtpartij geconfronteerd worden, doet me huiveren, want dit getuigt van een totaal gebrek aan respect en verdraagzaamheid, de voornaamste pijlers van ons opvoedingsproject. We zullen daar dan ook bijzonder hard tegen optreden'', besluit Francine Vanhamme.

Het filmpje werd intussen van de site verwijderd door de gebruiker zelf.
Externe links
Corrigeer

MEER NIEUWS