Prof toont aan dat ook Wallonië vatbaar is voor extreem-rechts

,,Vlamingen zijn niet racistischer dan Walen''

,,Vlamingen zijn niet racistischer dan Walen''

Foto: © BDW

Dat extreem-rechts in Vlaanderen zo welig tiert en in Wallonië totnogtoe niet van de grond is gekomen, valt niet te verklaren doordat wij Vlamingen racistischer zouden zijn dan onze Franstalige landgenoten. ,,Walen zijn niet toleranter dan Vlamingen'', zegt onderzoekster Hilde Coffé van de vakgroep Politieke Wetenschappen aan de VUB. Ze bewerkte haar doctoraal proefschrift tot het boek ,,Extreem-rechts in Vlaanderen en Wallonië. Het Verschil.''

Het Vlaams Belang behaalde bij de parlementsverkiezingen vorig jaar met 24,2 procent een monsterscore. De aanhang van het Front National bleef beperkt tot 8,1 procent, beduidend meer dan de 5,6 van het jaar voordien, maar nog altijd zeer bescheiden in vergelijking met Vlaanderen.

U vindt het te eenvoudig daaruit te concluderen dat Vlamingen racisten zijn?

,,Dat klopt. Op basis van verkiezingsonderzoek stel ik vast dat het potentieel aan extreem-rechtse kiezers in Wallonië zeker niet kleiner is dan in Vlaanderen. Een negatieve houding tegenover allochtonen bij een deel van het electoraat wijst op een voedingsbodem voor extreem-rechts. Wel, Walen staan niet positiever tegenover allochtonen dan Vlamingen.''

Waarom breekt extreem-rechts dan niet door in Wallonië?

,,Een heel belangrijke verklaring vormen de respectievelijke extreem-rechtse partijen. Het Vlaams Belang, vroeger Vlaams Blok, is goed georganiseerd, communiceert uitgebreid met de kiezers, heeft charismatische figuren en bouwt voort op een structuur van Vlaams-nationalisme. Het Front National is een eenmanspartij, met een figuur (Daniel Feret, red.) die er meer in slaagt ruzies te bewerkstelligen dan de partij uit te bouwen of degelijk campagne te voeren.''

Het FN haalde toch ook al 11 procent in Henegouwen vorig jaar, wat al evenveel is als het Vlaams Blok op de allereerste Zwarte Zondag van 24 november '91. ,,Klopt. In '95 is het FN even gezakt, maar sindsdien is de partij blijven stijgen. Dat potentieel is er dus wel. ,,Het FN slaat nog niet echt aan door de rol van de PS, die er nog altijd in slaagt om rechts autoritaire kiezers aan te trekken. De economische situatie in Wallonië maakt dat het traditionele links-rechts denken er veel sterker is dan in Vlaanderen. Er is ook het dienstbetoon, dat de PS nog altijd hanteert als politiek instrument. De kiezer voelt zich daardoor veel meer betrokken bij die zuil. De Waalse kiezer stemt meer zuilgebonden dan de Vlaamse. De vraag is of dat kan blijven duren. Want dat Front National toch al elf procent haalt, is opmerkelijk, temeer omdat de partij bijna geen campagne voert.''

Underdog

U stelt in Vlaanderen wel enig welvaartschauvinisme vast .

,,Wij Vlamingen hebben het goed, hebben daar heel hard voor gewerkt. Maar neem dat nu zeker niet van ons af, en we gaan het zeker niet met iemand delen. Dat is zowat de houding in Vlaanderen. Terwijl de PS zich net linkser gaat opstellen, doordat de Waalse economie veel minder goed draait. De Waalse kiezer laat zijn stemgedrag meer door de economische situatie bepalen, terwijl de Vlaming meer rekening houdt met thema's zoals migratie en criminaliteit.''

,,Vlaamse politici houden meer rekening met het Vlaams Belang. Ik denk aan Karel De Gucht die voor het migrantenstemrecht is, maar zegt dat hij dat niet kan maken. Terwijl aan Franstalige zijde meer eenduidige standpunten worden ingenomen. Ook rond het cordon sanitaire. In Franstalig België staat dat niet ter discussie. In Vlaanderen is er slag om slinger een VLD'er die het in vraag stelt. Daardoor gaan de kiezers er ook over nadenken. Dat duwt het VB nog meer in die underdog positie.''

Volgens u speelden ook de media een rol in de groei van het Blok/Belang.

,,Het Blok is niet doorgebroken dankzij de media, want voor de eerste zwarte zondag kwam het niet in de media aan bod. Maar vanaf de jaren negentig steeg de aandacht voor het Vlaams Blok, ook voor de thema's van het VB, en dat hangt samen met de groei van de partij.''

,,Het wordt ook moeilijker voor de media om het Blok volledig te negeren, gezien zijn getalsterkte. Voor Franstalige journalisten is het onbegrijpelijk hoe vaak het VB in de Vlaamse pers komt. Zij beelden FN-gekozenen zelfs niet af in de krant.''

Wat is uw advies aan Vlaamse politici om VB opnieuw kleiner te krijgen?

,,Een duidelijk beleid voeren, niet het Vlaams Blok nadoen, maar een eigen koers varen. Dat gebeurt nu te weinig. Er wordt zoveel geschipperd, gekeken of een beslissing al dan niet koren op de molen is van Vlaams Belang.''

Hilde Coffé, Extreem-rechts in Vlaanderen en Wallonië. Het Verschil. (Roularta Books, 197 blz., 19,90 euro.)

Corrigeer

MEER NIEUWS