We trouwen beduidend vaker met buitenlanders

Eén op de zes huwelijken in België is gemengd

Eén huwelijk op de zes dat vandaag in ons land voltrokken wordt, is gemengd. Een fikse stijging tegenover tien jaar geleden, toen amper 12procent van de Belgen met een buitenlander trouwde. ElineBergmans

ElineBergmans

In 2008 werden in België 45.613 huwelijken voltrokken, waarvan 35.681 tussen twee Belgen en 2.278 tussen twee vreemdelingen. De overige - 7.615 huwelijken of 17 procent - zijn gemengd. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Nationaal Instituut voor de Statistiek. Bij een gemengd huwelijk heeft één van de twee partners op het moment van het huwelijk een andere nationaliteit dan de Belgische. De statistiek maakt geen onderscheid tussen Belgen en genaturaliseerde Belgen.

Terwijl er minder getrouwd wordt dan vroeger, neemt het aantal gemengde huwelijken duidelijk toe. Tien jaar voordien - in 1997 - waren er nog maar 5.983 gemengde huwelijken op een totaal van 47.759. Toen trouwde ongeveer 12 procent van de Belgen met een buitenlander. De meest voorkomende gemengde combinatie in absolute cijfers is Belgisch-Marokkaans. Ook Franse en Nederlandse trouwpartners zijn populair

(zie infografiek, nvdr)

, vooral dan aan de landsgrenzen. Terwijl het aantal gemengde huwelijken stijgt, worden er ook veel ontbonden. In 2008 liepen 5.165 gemengde huwelijken spaak, dat is dubbel zoveel als tien jaar voordien.

Dankzij Europa

'Er is een duidelijke toename van het aantal gemengde huwelijken', zegt Helga de Valk, professor sociale demografie aan de VUB. 'Toch is enige nuancering op zijn plaats, omdat er geen rekening wordt gehouden met de geboorteplaats. Het hoge aantal Belgisch-Marokkaanse huwelijken vindt bijvoorbeeld vooral binnen de Marokkaanse gemeenschap plaats. Als beide partners van Marokkaanse origine zijn, maar slechts één van de twee de Belgische nationaliteit heeft, wordt het huwelijk ook als gemengd geregistreerd.'

Het hoge aantal gemengde huwelijken in België komt volgens Helga de Valk waarschijnlijk vooral door het hoge aantal Europese migranten. 'Brussel als Europese hoofdstad heeft een grote concentratie Europese migranten. In de Europese instellingen werken veel jonge mensen, die hier een partner vinden. In Genève zien we bijvoorbeeld een gelijkaardige tendens.'

Soort zoekt soort

Als belangrijkste oorzaak voor de toename ziet de sociologe de veranderende samenleving. 'De kans dat verschillende culturen elkaar ontmoeten, is veel groter dan vroeger en een gemengd huwelijk is vandaag ook aanvaardbaarder', zegt de Valk, die vermoedt dat de stijgende tendens zal doorzetten. 'De maatschappij staat meer open voor de overschrijding van grenzen, maar er zit wel een natuurlijke limiet op de stijging van gemengde huwelijken. Er bestaat immers nog altijd zoiets als het soort-zoekt-soortprincipe.'

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Video

Keuze van de redactie