Vlaamse Vereniging voor Familiekunde lanceert wandelzoektocht en weekkalender

Emigratie naar Amerika levert boeiend boek op

TIELT - De Tieltse afdeling van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF) maakt zich op voor een boeiend werkjaar. Daarbij pakt ze uit met een paar nieuwe publicaties en initiatieven, zoals de familiekundige wandelzoektocht in Tielt en een weekkalender.

De leden van de Tieltse VVF-afdeling hebben al een uitgebreid palmares van publicaties opgebouwd. Momenteel prijken maar liefst 52 titels op de bestellijst. De meeste werken behandelen de Tieltse geschiedenis in de meest brede zin van het woord, met bijzondere aandacht voor de oorlogsgeschiedenis. Maar af en toe kijkt men ook over de regio- en zelfs de landsgrenzen heen.

Zo is er van de hand van Huguette De Clerk en Paul Callens een gloednieuwe publicatie Emigranten van Pittem en Egem naar Amerika. Pittem in onze bronnen . Het boek ontstond naar aanleiding van de tentoonstelling Pittem-Egem in Amerika .

,,Het boek geeft een stand van zaken van ons onderzoek over emigranten die van Pittem en Egem naar Amerika vertrokken'', aldus de auteurs. In die zin is het boek niet afgewerkt, maar is het de start van een groter geheel waarbij de samenstellers afhankelijk zijn van de verzamelwoede van de bevolking. ,,Deze uitgaven en de tentoonstelling zijn pas geslaagd als mensen hun eigen familiepapieren goed bewaren voor de volgende generatie'', benadrukt het duo.

In dezelfde lijn ligt de publicatie van Aranka Callens die zich voor haar eindwerk als vertaler aan de Hogeschool Gent toelegde op de geschiedenis van de Gazette van Detroit.

,,Het werk van Aranka is een hoopvol teken dat ook jonge mensen belangstelling hebben voor dit onderwerp en de problematiek van huidige migraties beter leren begrijpen'', aldus de VVF- leden.

Stamboomonderzoek

Etienne Cappelle pakt uit met het derde deel van de Beknopte geschiedenis met een kleine maar ook met een grote G van de streek Roeselare-Tielt, van West-Vlaanderen, Vlaanderen, België, West-Europa & de hele wereld . Hierin brengt hij een uniek overzicht en bonte mengeling van grote en kleinere feiten uit de geschiedenis.

Renaat Lobbens stelde ten behoeve van genealogen een specifiek woordenboek op. ,,Iedere genealoog komt bij zijn stamboomonderzoek vroeg of laat bij de parochieregisters terecht die in het Latijn zijn opgesteld. Omdat een klassiek woordenboek Latijn-Nederlands niet altijd voldoende helpt, stelde ik een praktische woordenlijst Latijn-Nederlands samen."

Info over alle uitgaven op 051-40.11.36.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio