België is top in Europa

België zet zich in de vroege 19de eeuw aan de top van de industrialisering. Investeerders en ondernemers verdienen geld als slijk, maar de man in de straat leidt honger en armoede. Het is pas na 1870 dat een fractie van de welvaart doorsijpelt naar arbeiders en loonwerkers.

De eerste grote fabrieken zien in België al aan het eind van de 18de eeuw het levenslicht. Textielfabrieken in Gent, staalfabrieken in Luik, wolfabrieken in Verviers en steenkoolmijnen in en rond Charleroi.

,,Het zijn industriële centra die als moderne eilandjes liggen in een land dat voor het overgrote deel nog een ruraal is'', zegt historica Hilde Greefs van de Universiteit Antwerpen. ,,Het waren vaak grootschalige fabrieken die makkelijk duizenden arbeiders tewerkstelden. Buiten die geïndustrialiseerde vlekken vond je hooguit wat kleinere fabriekjes en ateliers. Landbouw bleef de voornaamste bron van inkomsten, aangevuld met de huisnijverheid. Vrouwen en kinderen op de boerderij weefden en naaiden voor de fabrieken in de stad. Op die manier konden de gezinnen net rondkomen.''

De Belgische onafhankelijkheid betekent ellende voor de kleine man. Het land wordt in een immense economische crisis gestort. ,,In de eerste plaats doordat de Nederlandse afzetmarkt verdwijnt met zijn vele kolonies. Maar ook de onzekerheid die de revolutie met zich meebrengt en de dreiging van Nederland om de Schelde te sluiten, speelt een rol in de crisis. Veel fabrieken sluiten rond 1830 omdat de patrons liever eerst afwachten welke kant de economie opgaat.''

De Belgische economie herstelt zich redelijk snel. Ons land heeft veel troeven die het aantrekkelijk maken voor investeerders. ,,België is een voorloper op het continent wat mechanisering betreft. Bovendien beschikken we over een fantastische infrastructuur: rijwegen en rivieren, maar er worden ook veel kanalen gegraven en, een primeur voor het Europese vasteland, een spoorwegnet aangelegd.'' België heeft niet toevallig een hoger bruto nationaal product (BNP) dan Frankrijk of Duitsland.

Corrigeer

MEER NIEUWS