Fit & Gezond

Zegels kleven voor zuiver water

De jaarlijkse toeslagzegel voor het Rode Kruis toont drinkbaar water als noodzakelijke levensschakel voor alle mensen van de wereld.

De aarde is voor meer dan driekwart bedekt met water van de oceanen en toch is er nog steeds een tekort aan drinkbaar water. De Wereldgezondheidsorganisatie meldde vorig jaar dat er door watertekort jaarlijks 15 miljoen mensen sterven door besmettelijke ziekten. In landen waar door oorlog of hongersnood veel mensen op de vlucht zijn, werkt het Internationale Comité van het Rode Kruis veelal met de lokale bevolking aan duurzame waterprojecten. Naast drinkbaar water wil het Rode Kruis ook voorzien in sanitaire voorzieningen voor iedereen. Dat kan je steunen door deze postzegel aan te kopen. De postzegel is een ontwerp van Jean Libert en heeft het waardecijfer 1. Met de toeslag van 0,25 euro kost de zegel 0,84 euro.

Vlaanderen telt 1.375 km bevaarbare waterwegen, waarvan er meer dan 80 procent wordt gebruikt door de beroepsvaart. Op wereldvlak is dit een van de dichtste netten van rivieren en kanalen voor de binnenvaart. Een binnenschip van 1.500 ton kan het equivalent van 70 vrachtwagens in één keer vervoeren en maakt daardoor de binnenvaart veel energiezuiniger en dus goedkoper dan het vervoer over de weg.

Naast hun primaire transportfunctie vervullen de binnenwateren ook een rol in recreatie en toerisme. Zo bieden ze tal van ontspanningsmogelijkheden voor de waterliefhebbers.

De postzegel, ontworpen door Daniël Fauville, heeft het waardecijfer 2, (1,18 euro), dit is het huidige tarief van niet-genormaliseerde binnenlandse zendingen tot 100 gram.

Corrigeer

Het beste van Enkel voor abonnees