Premier vist mislukt loonakkoord weer op

Verhofstadt preekt sociale vrede

Verhofstadt preekt sociale vrede

Foto: © BDW

,,We nemen dit ontwerp van loonakkoord integraal over en zullen alle bepalingen ervan zonder fout uitvoeren.'' De regering-Verhofstadt-II herstelt het door het ABVV afgeschoten loonakkoord in ere, zonder het evenwel in wet om te zetten. Het is nu aan de diverse economische sectoren om het in cao's om te zetten.

Maandag keurde een nipte meerderheid (52 procent) van het ABVV het ontwerp van loonakkoord af. Maar driekwart van het ACV en tweederde van het liberale ACLVB keurden het akkoord goed. Van zodra één van de sociale partners een dergelijk interprofessioneel akkoord verwerpt, ligt de bal in het kamp van de regering.

Verhofstadt-II heeft zwaar geïnvesteerd in dit akkoord, in de vorm van 252 miljoen euro bijkomende lastenverlagingen. Maandagavond was al duidelijk dat de regering het akkoord integraal zou uitvoeren, en eventjes zag het er zelfs naar uit dat dit zou gebeuren in de vorm van een wet die ook de 4,5 procent loonnorm uit het afgeschoten akkoord zou opleggen. Dit was evenwel een brug te ver voor de PSdie rekening moet houden met zijn syndicale flank. Alleen Jean-Luc Dehaene heeft totnogtoe, tien jaar geleden, sociale onvrede getrotseerd door een loonnorm bij wet af te kondigen.

Het kernkabinet koos gisterochtend voor het sparen van de kool en de geit. Het bewaren van de sociale vrede is een essentiële voorwaarde.

De regering neemt het loonakkoord ,,integraal'' over - maar vermijdt de valkuil van de dwingende wet. Dat zou niet alleen zorgen voor scherpe ABVV-reacties, maar zou bovendien pijnlijke discussies uitlokken binnen de paarse meerderheid.

,,Minister van werk Freya Van den Bossche zal de tekst van het ontwerp-akkoord doorsturen naar de paritaire comités'', kondigde premier Verhofstadt aan. Binnen die comités worden in de diverse economische sectoren de cao's onderhandeld. In het ontwerp van loonakkoord stond een ,,indicatieve'' loonnorm van 4,5 procent over de komende twee jaar. Wat de paritaire comités in hun brievenbus krijgen, is een afgeschoten akkoord zodat de loonnorm nog iets minder richtinggevend wordt dan hij al was. Kan het Verbond van Belgische Ondernemingen daarmee leven? Directeur-generaal Pieter Timmermans: ,,We hadden liever een ondertekend akkoord gehad. Maar we zijn toch tevreden dat de regering deze tekst onverkort overneemt en ongewijzigd uitvoert. Een bindende wet was niet haalbaar. Natuurlijk kunnen we nu niet beletten dat de bonden in sommige sectoren dit akkoord en deze indicatieve loonnorm negeren. Maar dan spelen ze met vuur. De internationale concurrentie is onverbiddelijk: elk frank meer voor loonopslag is een frank minder voor behoud van jobs.''

Breuken lijmen

Het kernkabinet ontpopte zich gisteren tot een clubje woordkunstenaars bij het lijmen van de breuk met de bonden en dan vooral met het ABVV/FGTB. De 252 miljoen euro lastenverlichtingen zullen geen gat slaan in de sociale zekerheid want Verhofstadt belooft meer alternatieve financiering uit andere (belasting-)bronnen. De eerder aangekondigde gelijkschakeling van de statuten van bedienden en arbeiders wordt (nog) niet van bovenaf opgelegd, want dat verontruste de bediendenbonden in die mate dat ze het loonafkoord massaal afschoten. Daarom wordt deze kwestie eveneens doorgeschoven naar de sociale partners, in de hoop dat die tegen het einde van het jaar een gezamenlijk voorstel uitwerken.

Als extra-zoethoudertje voor PS en FGTB beloofde Freya Van den Bossche aan PS-vice-premier Laurette Onkelinx meer middelen in de strijd tegen de jeugdwerkloosheid. ,,De jeugdwerkloosheid in Wallonië ligt dubbel zo hoog als in Vlaanderen. Daarom is de roep om meer middelen hiervoor terecht.'' (FDS)

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees