Frans Naessens uit Kuurne had sanctie verwacht, maar zo hoog?

U verbruikt te veel energie? 16.000 euro boete

U verbruikt te veel energie? 16.000 euro boete

Frans Naessens en zijn vrouw Annij: 'Wij gebruiken al dertig jaar elektrische verwarming en wilden dat gewoon blijven doen.' Foto: © PHK

KUURNE - Frans Naessens uit Kuurne moet een boete betalen van 16.002 euro omdat hij zijn pas gebouwde huis elektrisch verwarmt. 'Een boete had ik verwacht, maar niet zo'n hoge', reageert Naessens geschokt. Ook bij het Vlaamse Energieagentschap, dat de boetes uitschrijft, vinden ze het bedrag hoog.

In 2006 nam de Vlaamse regering maatregelen om de energieprestaties van de woningen te verbeteren en zodoende de Europese klimaatdoelstellingen te kunnen realiseren. Dat past in de omzetting van een Europese richtlijn. Sinds vorig jaar is het decreet van kracht. Wie vanaf toen een nieuwe woning liet bouwen of bepaalde verbouwingen deed, mocht een controle verwachten van het Vlaams Energieagentschap (VEA), dat het 'energieprestatiepeil' van de woning berekent.

Wie goed wil scoren, moet rekening houden met strenge isolatie- en ventilatienormen en kiest ook best voor een zuinige verwarmingsinstallatie. Dat is dan bij voorkeur aardgas of stookolie. Verwarmen met elektriciteit wordt afgeraden.

Frans Naessens (63) en zijn vrouw Annij Delie uit Kuurne kozen er toch voor om met elektrische accumulatoren te verwarmen. 'Dat doen we al dertig jaar, en tot onze grote tevredenheid', zegt Frans. 'Dus wilden we daar ook in onze nieuwbouwwoning mee verwarmen die we sedert begin dit jaar bewonen.'

Dat het gezin zich daarmee een boete op de hals zou halen, nam Frans Naessens er van in het begin bij. 'In het contract van de bouwonderneming stond dat we hiervoor een eenmalige administratieve boete zouden krijgen van 4.000 euro. Dat hadden mijn vrouw en ik ervoor over.'

'Nu blijkt dat bedrag liefst vier keer zo hoog. Dat lijkt me erg overdreven als je bedenkt dat we een veeleer bescheiden woning hebben en ons elektriciteitsverbruik dit jaar 2.000 kilowatt lager was dan in onze vorige woning.'

Donderdag trekt Naessens naar de hoofdzetel van het VEA in Brussel in de hoop een lagere boete te 'krijgen'. Het wordt een van de veertig dossiers die het VEA dan zal bekijken.

Ook Luc Peeters, woordvoerder van het VEA, is verbaasd over het hoge bedrag. 'De man verwarmt blijkbaar met elektrische accumulatoren en dat speelt altijd in heel negatieve zin mee. Hij haalt daardoor een E-peil (energiepeil) van 172. De eis is dat je eigenlijk op ongeveer E100 uitkomt. Hij zit er dus flink boven. Bovendien stellen we vast dat de al ingediende aangiftes voor vergunningen afgeleverd in 2007 gemiddeld E85 scoren.'

'De boete is afhankelijk van de mate waarin de eisen worden overschreden. Die legt het decreet per afwijking vast. Maar de boetes liggen toch normaal gezien veel lager, tussen de 500 en 1.000 euro. Een boete van 2.000 euro is al heel uitzonderlijk. Boetes van 10.000 euro en meer hebben we totnogtoe alleen uitgeschreven voor appartementscomplexen.'

364 dossiers zijn er al behandeld tijdens een hoorzitting van het VEA, dat in het najaar van 2007 met die hoorzittingen startte. De meest voorkomende redenen zijn het ontbreken van ventilatievoorzieningen (meer dan de helft) en het niet naleven van de administratieve procedures. Vier op de tien moeten naar een hoorzitting komen omdat ze geen startverklaring hebben ingediend. Dat is een document met allerlei technische gegevens over de nieuwbouwwoning die het VEA moeten helpen om te bepalen welk E-peil een woning krijgt toegewezen.

Corrigeer

MEER NIEUWS