Paul D'Hoore

Wat is de waarde van het aandeel Nationale Bank?

NVT - Ik lees dat de intrinsieke waarde of boekwaarde van de Nationale Bank van België 17.000 euro zou zijn. Hoe kan het dan dat het aandeel op de beurs maar rond 3.000 euro noteert? (Eduard Janssens, Wiekevorst)

De Nationale Bank van België is een beursgenoteerde onderneming die voor 50 % in handen is van de Belgische overheid. De andere 50 % van de aandelen zitten verspreid bij privébeleggers.

De Nationale Bank is een speciale onderneming, die specifieke overheidsopdrachten vervult. Daarvoor betaalt de Nationale Bank ook een speciale vergoeding aan de overheid. Daardoor ontvangt de Belgische staat dus een hogere vergoeding dan de gewone (privé)aandeelhouders.

Tot zo ver geen probleem. Maar de overheid had in de jaren negentig de neiging om zichzelf extra royaal te bedienen. Zo werd er goud van de Nationale Bank verkocht en werd de meerwaarde op dat goud overgedragen aan de overheid. Terwijl het goud indertijd aangekocht is met geld van de Nationale Bank en dus eigenlijk toekomt aan alle aandeelhouders. Ook aan de privéaandeelhouders.

Vanaf het jaar 2000 zijn enkele privéaandeelhouders zich in de zaak gaan verdiepen. Ze vonden steun bij het advieskantoor Deminor en bij advocaat Mischaël Modrikamen. Dat leidde tot drie rechtszaken over verschillende aspecten van de zaak. In eerste aanleg kregen de Nationale Bank en/of de Belgische staat telkens gelijk. Maar elke van die drie rechtszaken loopt nog altijd voort.

Sinds de bemoeienissen van de privéaandeelhouders kan/durft de Belgische staat zich niet meer zomaar bezittingen van de Nationale Bank toe-eigenen. Er zat niets anders op dan de - erg grote - winsten van de Nationale Bank binnen de vennootschap te blijven opstapelen.

Daardoor is de 'onbetwiste' boekwaarde van de Nationale Bank nu al opgelopen tot 7.300 euro per aandeel. Dat is de waarde die élke aandeelhouder zeker zou toekomen als de vennootschap zou worden ontbonden. Maar dat zijn de Nationale Bank en/of de Belgische staat niet van plan.

Sommige beleggers gaan inderdaad uit van een hogere waarde. Zij houden ook rekening met andere bezittingen van de Nationale Bank, zoals goud, aandelen van de Bank voor Internationale Betalingen, vastgoed, kunst.

Paul Huybrechts, de voorzitter van de Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers (VFB), heeft een voorstel uitgewerkt om het probleem van de Nationale Bank definitief de wereld uit te helpen. De vennootschap zou opgesplitst worden in een centrale bank (die volledig in handen is van de overheid) en een holding (die eigendom is van de privébeleggers en op de beurs wordt verhandeld). Die oplossing kost de overheid geen cent en zou het aandeel op de beurs kunnen doen stijgen tot in de buurt van de 'onbetwiste' boekwaarde van 7.300 euro. Maar het is niet duidelijk of de overheid op dat voorstel wil ingaan. Anders kan 'de zaak van de Nationale Bank' nog verscheidene jaren aanslepen en blijft de uitkomst onzeker.

Corrigeer