Minister Vandenbroucke roept Brusselse Steinerschool op het matje

Schoolgeld: 3 % inkomen ouders

De Steinerschool van Anderlecht laat ouders tot een paar honderd euro per maand betalen om hun kinderen les te laten volgen. Vlaams minister van Onderwijs Vandenbroucke (SP.A) roept de directie op het matje.

Frank Poosen

Onderwijsminister Frank Vandenbroucke verslikte zich toen hij een document

(zie foto)

onder ogen kreeg van de Steinerschool in Anderlecht, de enige in zijn soort in het Brusselse.

Als 'ouderbijdrage' voor het schooljaar 2008-2009 staat er: 'Vast basisbedrag per gezin: 30 euro. Vast basisbedrag per kind in de basisschool: 25 euro. Bijdrage op basis van het gezinsinkomen: 3 procent van het gezamenlijke netto-inkomen.' Te betalen elke maand, twaalf maanden lang.

Een koppel tweeverdieners dat maandelijks meer dan 3.200 euro netto verdient, betaalt per maand zo minstens 155 euro voor één kind, te vermeerderen met 25 euro per kind dat er nog bijkomt.

Reactie van de school in kwestie: 'Daarmee dekken we álles. Er komen geen bijkomende kosten meer voor een versnapering tijdens de speeltijd, een drankje bij de boterhammen - we hebben hier geen refter - of een schooluitstap. Het is een solidaire bijdrage. De participatie van de ouders is belangrijk in ons pedagogische model.'

Het kabinet van Vandenbroucke vindt het principe op zijn minst vreemd: 'Onderwijs hoort kosteloos te zijn. Als dit werkelijk klopt, is dat voer voor de commissie Zorgvuldig Bestuur, die op vraag van ouders zulke toestanden onderzoekt.' In Vlaanderen is het onderwijs gratis sinds 2001. De Vlaamse Gemeenschapscommissie van Brussel is die visie gevolgd. En toch zijn er scholen, zoals de Steinerschool in Anderlecht, die elke maand een aardig bedrag aan de ouders vragen, vermomd als 'ouderbijdrage'.

In principe is die vrijwillig, zegt Lieve Vansintjan, coördinator basisonderwijs van de Federatie van Steinerscholen Vlaanderen. 'Onze scholen mogen autonoom bepalen hoe ze hun financiering regelen. We hebben wél duidelijke en bindende afspraken gemaakt: de ouderbijdrage moet immer en altijd vrijwillig zijn.'

En dat is maar goed ook, zegt Nadia Debeule van het kabinet van Brussels minister Guy Vanhengel (Open VLD), bevoegd voor Onderwijs. 'Het is onwettig om de ouders te dwingen geld te betalen om hun kinderen school te laten lopen. Dat geldt voor het gemeenschapsonderwijs zowel als voor het vrij onderwijs, waartoe de Steinerschool in Anderlecht behoort.'

Joost Fabri van die school in Anderlecht blijft erbij dat de bijdrage vrijwillig is. Ook al is van die vrijwilligheid geen spoor op het document dat aan geïnteresseerde leerlingen wordt gegeven

Lieve Vansintjan vindt het óók vreemd. 'Uiteraard hebben wij bijkomende kosten, die andere scholen niet hebben. De huur of bouwlening en het onderhoud aan onze gebouwen kosten veel geld. Dat wordt deels gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs, maar we moeten een deel zelf dragen. Dus doen we een beroep op de ouders, die vrijwillig hun steentje kunnen bijdragen.'

En mag dat dan ook twaalf maanden lang, terwijl een schooljaar maar tien maanden telt? 'Ik weet niet waarom ze dat zo hebben geregeld in Anderlecht. Vermoedelijk om de kosten, die sowieso per jaar worden berekend, makkelijker te kunnen dekken.'

Minister Vandenbroucke nodigt de directie van de school vandaag uit voor een goed gesprek.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Video

Keuze van de redactie