Nog meer klachten over onthaalmoeder die baby bijna doodschudde

'Gittes gebroken armpje was geen ongeluk'

'Gittes gebroken armpje was geen ongeluk'

Foto: kms

HERENT / LEUVEN - Het incident dat een baby bijna het leven kostte in een crèche in Herent, is geen toeval. Dat zeggen de ouders van de nu tweejarige Gitte. In amper enkele maanden tijd ontwrichtte Gitte haar schouder, brak ze haar linkerarm en zat ze vol bloeduitstortingen. 'Daar zit die onthaalmoeder voor veel tussen.'  Inmiddels reageert ook Bart Denys, vader van twee kinderen die naar De Melkherberg gingen, op de berichtgeving over onthaalmoeder Veronique H. Ook Tinneke Van Meerbeeck wil haar verhaal kwijt. 

Update 

'Toen ik de berichten hoorde dat Veronique H. was opgepakt omdat ze een baby zou hebben door elkaar geschud was ik bijzonder verschrokken. Maar op zich verschoot ik er ook niet van. Mijn twee kinderen gingen tussen 2005 en 2007 naar De Melkherberg. Reden tot klagen heb ik er nooit gehad', zegt Tinneke Van Meerbeeck. Ze vertrok in de Melkherberg omdat ze naar Limburg verhuisde. Niet veel later kwam ze terug naar Herent, 'In afwachting dat mijn dochter naar school kon bood Veronique, die inmiddels verhuisd was, een plaats in de Melkherberg aan. Maar het was er allesbehalve hygiënisch in die nieuwe creche. Zo liepen er honden en katten rond. Bovendien had Veronique het emotioneel erg zwaar en stond ze onder een enorme stress. In mijn ogen was Veronique echt niet meer in staat om een kinderdagverblijf te leiden. Ik heb op het laatste moment besloten mijn dochtertje elders onder te brengen en daar was ik erg blij om.' 

Update

Bart Denys en zijn kinderen trokken de deuren van De Melkherberg in Herent voor het laatst achter zich dicht in januari van dit jaar. 'Niet omdat we niet tevreden waren over Veronique H. als onthaalmoeder, maar wel omdat we vragen hadden bij haar fysieke gezondheid', zegt hij. De onthaalmoeder sukkelde in de herfst van vorig jaar al met een inzinking en moest toen enkele weken haar deuren sluiten. Volgens Denys nam ze gewoon teveel hooi op haar vork. 'Ze werkte voltijds in de creche en verkocht in het weekend Tupperware. Toen ze in januari van dit jaar vertelde dat ze last had van hartkloppingen en van haar dokter eigenlijk zes weken moest thuisblijven, zijn wij vertrokken', zegt Denys. 'De situatie in De Melkherberg stelde ons voor praktische problemen en daarom zijn we op zoek gegaan naar een andere creche. Ik vind het niet verantwoord dat noch haar arts noch Kind en Gezin hebben ingegrepen of de ouders op de hoogte hebben gebracht. Bij Kind en Gezin klonk het toen dat ze er niets aan konden doen.' Omdat de twee kinderen van Denys wegtrokken besloot Veronique H. haar creche te sluiten. 'Ik voel me ergens schuldig omdat ik de ouders van de kinderen die overbleven niet op de hoogte heb gebracht waarom we wegtrokken.Ik kon niet, want ik beschikte niet over hun gegevens. Het was gewoon niet meer verantwoord dat Veronique H. onthaalmoeder bleef. In mijn ogen draagt haar arts en vooral Kind en Gezin in dit verhaal een enorme verantwoordelijkheid', meent Denys.

Zoals voor zoveel jonge gezinnen was het ook voor Gittes ouders, Betty Cogghe en Erik Dekoster uit Herent, niet evident om kinderopvang te vinden. 'De meeste crèches die ik contacteerde, waren volzet, nogal duur of we moesten doorbetalen tijdens de schoolvakanties. Bij Veronique H. konden we per dag en per uur betalen', zegt Erik Dekoster.

De kleine Gitte trok in januari vorig jaar voor het eerst naar De Melkherberg in Herent. Al na enkele weken ging het fout. 'Ik ging Gitte ophalen en wilde haar jasje aantrekken. Ik merkte dat ze met haar arm trok', zegt Betty. 'Volgens de dokter liep ze een ontwrichte schouder op. Je zou toch denken dat een kind dan hard schreeuwt en huilt, maar de onthaalmoeder zei dat ze niets gehoord of gezien had. Ik heb haar erop aangesproken, maar ze zei dat kleine ongevallen nu eenmaal gebeuren in een crèche.'

Niet veel later had Gitte een schijnbaar onschuldige blauwe plek op haar voorhoofd. 'De onthaalmoeder zei dat ze waarschijnlijk op een stuk speelgoed gevallen was. Toen merkte ik dat Gittes halsje vol zat met kleine bloeduitstortingen. Volgens onze dokter kan dat alleen het gevolg zijn van hard braken of echt hysterisch schreeuwen. Maar opnieuw had de onthaalmoeder niets gemerkt. Ik probeerde positief te blijven, maar we schreven Gitte ondertussen toch in een ander dagverblijf in. Daar kunnen we wel pas in september van dit jaar terecht.'

In april 2008 was de maat vol. Gitte had opnieuw pijn aan haar arm. 'De dokter stelde een niet-verschoven fractuur vast. We hebben meteen een opzegbrief gestuurd en onze waarborg van 138 euro teruggevraagd. Maar daar wilde de onthaalmoeder niet op ingaan. Uiteindelijk zijn we naar de politie gestapt en hebben we een klacht ingediend bij Kind en Gezin', zegt Erik Dekoster.

Het inspectierapport van het Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin dat in juli volgde, was weinig lovend over Veronique H. 'De bedjes stonden er te dicht tegen elkaar, een baby sliep er in een kinderwagen terwijl iedereen weet dat het risico op wiegendood zo groter is, en in de woonruimte stond een elektrisch verwarmingstoestel op een tafel binnen handbereik van de kinderen. Overal slingerden stukjes speelgoed rond. Ook de communicatie met de ouders kreeg een onvoldoende. Nochtans had de vrouw daarvoor al eens een waarschuwing gekregen', zegt mama Betty Cogghe.

'Maar toen ik bij Kind en Gezin informeerde welk gevolg aan het inspectierapport werd gegeven, kreeg ik te horen dat De Melkherberg voortaan geregeld gecontroleerd zou worden. Een keer per jaar of zo , klonk het. Het is al frusterend dat wij als ouders niet op de hoogte gebracht werden van eerdere klachten, maar dat met een rapport niets gedaan wordt, is helemaal erg. Wat ons betreft, zijn Kind en Gezin en de inspectiedienst even schuldig als de onthaalmoeder.'

Betty Cogghe en Erik Dekoster voelen erg mee met de ouders van het zes maanden oude meisje. 'Als je nu leest hoe erg dat kindje eraan toe is, mogen wij nog van geluk spreken dat Gitte maar een gebroken arm heeft gehad', zegt Erik. 'Ik ben er steeds meer van overtuigd dat de onthaalmoeder iets met de letsels van Gitte te maken heeft. Vooral haar gebroken arm kan volgens arts onmogelijk het gevolg zijn van een val of van een incident met een ander kind.'

'Daarom geloof ik dat de onthaalmoeder opzettelijk met het kind heeft geschud', zegt Betty. 'Zij die altijd zo rustig was, alles onder controle had en als geen ander wist dat je nooit met een baby mag schudden, zou in paniek geraakt zijn? Waarom heeft ze dan niemand gebeld om haar te helpen? Soms wilde ik dat ik een vlieg was. God weet wat onze dochter in De Melkherberg heeft moeten doorstaan.'

 


Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees