Oppositie blokkeert benoeming van burgemeestersvrouw

,,Je kan niet rechter en partij zijn''

DENDERMONDE - Henny De Baets, sinds een tweetal jaren de echtgenote van burgemeester Norbert De Batselier, wordt niet op proef benoemd als diensthoofd-coördinator personeelsdienst. De oppositie verliet na heftige debatten - achter gesloten deuren - de gemeenteraad. Daardoor was de raad niet in aantal, want de burgemeester moest de vergadering verlaten als echtgenoot van de kandidate.

Het Dendermondse stadsbestuur zoekt al ruim drie jaar een personeelsdirecteur. Meerdere selectieproeven werden uitgeschreven, maar zowat niemand slaagde voor de examens die werden gehouden door een onafhankelijk selectiebureau. Tot Henny De Baets kandideerde, samen met ruim dertig andere kandidaten. De Baets, die een kaderfunctie heeft bij OVAM, wil dichter bij huis aan de slag, ook al verdient ze als personeelsdirecteur meer dan duizend euro per maand minder dan bij OVAM. Henny De Baets was de enige kandidate die slaagde voor het aartsmoeilijke examen.

Haar benoeming op proef kwam voor de gemeenteraad. Burgemeester De Batselier verliet de raad. Commentaar op de kandidatuur van zijn vrouw wou hij niet geven, tenzij: ,,Ik hoop alleen dat mijn vrouw niet benadeeld wordt, omdat ze mijn vrouw is.''

Ja, dus, want na stevige debatten verliet de oppositie de raad. Daar de meerderheid slechts één zetel op overschot had, was de raad niet met voldoende aantal leden bijeen en kwam er geen beslissing. Ferdy Willems (Groen!) verwoordde de visie van de oppositie. Volgens Willems verliep de selectie uitermate objectief en is De Baets dan ook wellicht erg geschikt voor de job. ,,Maar dit alles wordt overschaduwd door een negatieve perceptie. Mevrouw zal automatisch - zelfs ten onrechte - overkomen als rechter en partij. Naar de bevolking en het personeel toe blijft een minstens erg ongelukkige indruk hangen: de echtgenote van de eerste burger van de stad op een topfunctie bij de eigen administratie.''

Discriminatie

Piet Buyse (CD&V), die de gemeenteraad als waarnemend voorzitter voorzat, geeft toe dat er een probleem van 'perceptie' is. ,,Het is wel erg dat de oppositie iemand weigert, iemand discrimineert wegens haar burgerlijke stand. De kandidate was objectief de beste. In het coalitieakkoord beslisten we ons bij aanwervingen te baseren op de resultaten van vergelijkende examens. Dat doen we. De kandidate wordt niet politiek benoemd, wordt niet voorgetrokken. Ze was de meest geschikte kandidate. En er is wettelijk gezien geen onverenigbaarheid door haar huwelijk met de burgemeester.''

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio