Stadsbos staat na vijf jaar nog nergens

GENT - ,,Al vijf jaar wordt overlegd over een Gents stadsbos, het wordt tijd dat het er komt'', zegt Jens Cnudde van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen vzw. Met een ludieke actie werd zondagochtend een eerste zuurstofpaal ingewijd. Want de luchtkwaliteit in Gent is slecht en bossen kunnen die verbeteren. De actievoerders gingen ook met een petitie rond.

Vandaag begint het openbaar onderzoek over het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Grootstedelijk gebied Gent. Gedurende zestig dagen kunnen bezwaarschriften worden ingediend.

Dat plan voorziet in de creatie van vier groenpolen: Parkbos Zwijnaarde-De Pinte, Gentbrugse Meersen, het voormalig vliegveld in Oostakker en de Vinderhoutse bossen. Het meest besproken project tot nog toe is dat van het parkbos in het zuiden van Gent. Maar behalve het mediagenieke planten van een boom door Raoni, de beroemde Indiaanse chef uit het Braziliaanse regenwoud, is er nog niet veel gebeurd.

,,Meer zelfs'', zegt Jens Cnudde. ,,Op het voorliggende plan is te weinig ruimte gepland voor nieuw bos. Van de oorspronkelijke intentie om minstens 300 hectare nieuw en toegankelijk bos te realiseren in de groenpool Parkbos ten zuiden van Gent, blijft in het ontwerp-RUP minder dan 227 hectare over.''

Milieuverenigingen gaan in de aanval. Zij vragen dat er schot in de zaak komt en willen duizenden bezwaarschriften voor meer bos in Gent verzamelen tijdens de periode van het openbaar onderzoek.

Ze eisen dat de Vlaamse regering in minstens 300 hectare nieuw bos voorziet in het parkbosgebied en minstens 800 hectare bosuitbreiding in de vier groenpolen samen.

,,Dat sluit goed aan bij het Ruimtelijk Structuurplan van de stad Gent waarin de ontwikkeling van 300 ha nieuwe bossen is gepland en de ambitie 800 hectare bijkomende bosoppervlakte voor Gent bedraagt'', zegt Cnudde. ,,Gent had een goede start genomen. Maar Gent is voorbijgestoken. In Oostende, Hasselt, Antwerpen, Mechelen, Aalst en Ninove zijn ze al veel verder. De 230.000 Gentenaars moeten het voorlopig stellen met 54 hectare bereikbaar en toegankelijk bos in een straal van vijf kilometer rond Gent. Of iets meer dan twee vierkante meter per Gentenaar. De gangbare norm is 100 m² toegankelijk groen per inwoner. De Leuvenaars hebben in hun onmiddellijke nabijheid zelfs 1.950 hectare bos, hoewel die stad veel kleiner is dan Gent. Het is een moeilijk proces, ook omdat er veel belangengroepen zijn. Maar het wordt tijd voor daden'', aldus nog Cnudde.

Na het openbaar onderzoek buigt de Vlaamse commissie ruimtelijke ordening zich over het dossier. Op basis van de bezwaren kan het plan nog worden gewijzigd. Daarna moet de Vlaamse regering de knoop doorhakken.

(KVK)

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio