Oppositie vraagt dat meerderheid geen bouwvergunning aflevert

,,Geplande verkaveling in Ommegangstraat onverantwoord''

,,Geplande verkaveling in Ommegangstraat onverantwoord''

De Ommegangstraat had op maandag 4 juli fel te lijden onder de overvloedige regenval. Foto: © DTR DANNY TERRYN

RUISELEDE - De CD&V-oppositie van Ruiselede vindt het onverantwoord dat het gemeentebestuur bouwvergunningen zou afleveren voor een geplande verkaveling in de Ommegangstraat. Die straat had op maandag 4 juli fel te lijden onder de overvloedige regenval. De overstromingsramp leidde tot een felle discussie in de gemeenteraadszitting.

Ruiselede ligt in de vallei van de Poekebeek. Dat hebben veel bewoners tijdens de overvloedige regenval van 4 juli aan den lijve ondervonden. De gemeente werd nadien tot rampgebied uitgeroepen.

De CD&V-fractie is van mening dat een deel van de waterellende via een planmatig beleid kon worden voorkomen. Op de raadszitting schetste minderheidsraadslid Patrik Roegiers de situatie: ,,Met regelmatig onderhoud van de riolen, het vermijden van onverantwoorde ophogingen van weilanden, het systematisch heropenen van sloten en de aanleg van een viertal bufferzones zou de overstroming in de dorpskern beperkt kunnen worden.''

Bufferzones zijn afgebakende gebieden die men gaat afgraven om bij overvloedige regenval, via een eenvoudige sluis op de sloot, gecontroleerd vol te laten lopen. ,,De omgeving van de Kraaienbroekdreef en het oude voetbalveld is hiervoor geschikt. Het terrein kan nog steeds gebruikt worden voor recreatie en in geval van noodweer als buffer dienst doen. Op die manier zou het overstromingsgevaar in de Industriezone en Ommegangstraat sterk verminderen'', zegt Patrik Roegiers.

Bijna alle bedrijven in de ambachtelijke zone en heel wat woningen in de Ommegangstraat en het Cyriel Verhaegheplein kregen met wateroverlast af te rekenen.

De verkaveling tussen de Ommegangstraat en de Poekevoetweg realiseren, waarbij sloten opnieuw ingebuisd worden en water afgevoerd wordt naar de Ommegangstraat, is voor de oppositie vragen om nog meer overstromingsproblemen in die omgeving. Ze noemde het onder meer onverantwoord om op deze manier voor de nieuwe verkaveling bouwvergunningen af te leveren.

Fel protest

De opmerkingen stuitten op fel protest van de bestuursmeerderheid: ,,We kunnen onmogelijk de bouwvergunningen weigeren, die zouden tot immens grondwaardeverlies voor de eigenaars leiden.''

De meerderheid wees er verder op dat bufferbekkens niet gerealiseerd kunnen worden zonder de steun van het provinciebestuur en dat ze de adviezen ter zake afwacht.Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio