Mode

De gulden snede uit de 'Code' zit ook in Barbie

Eén van de mysteries die Dan Browns The Da Vinci Code en de gelijknamige film rijk zijn, is de gulden snede. Dat verschijnsel is meer dan louter theorie. Waarmee dacht u dat Barbie al generaties meisjes verleidt?

De gulden snede is een wiskundige benaming voor een creatie van de natuur. Om het simpel te houden: de ideale proportie. De gulden snede wordt gebruikt bij de ,,constructie'' van dieren, planten, mensen, gebouwen, schilderijen, beelden, muziekinstrumenten...

Stel je een lijnstuk voor dat verdeeld is in een kort stuk A en een langer stuk B. De perfecte (,,gulden'') verhouding bestaat erin dat de verhouding tussen het kortste stuk A en het langere stuk B gelijk is aan de verhouding tussen het lijnstuk B en het hele lijnstuk A+B, ofwel het getal ,,phi''. Phi is ongeveer gelijk aan 1,618 en heeft net zoals het getal ,,pi'' oneindig veel decimalen.

Een verschijnsel dat meestal in een adem met de gulden snede wordt genoemd, is de beroemde reeks van Fibonnaci, waarmee in The Da Vinci Code een code wordt gekraakt. De reeks getallen bekom je door de som te maken van de twee voorgaande getallen: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 enz. Hoe hoger je gaat in de reeks, hoe duidelijker het wordt dat als je twee opeenvolgende getallen door elkaar deelt, je het getal phi en dus de gulden snede bekomt.

En hoe komen we dan bij Barbie uit? De perfecte mens ontploft zowat van de gulden snede-verhoudingen. Maar omdat de doorsnee mens niet perfect is, nemen we hier het voorbeeld van de geïdealiseerde mens: Barbie. De afstand tussen haar hoofd en haar navel (A) verhoudt zich tot de afstand van haar middel tot haar voeten (B) zoals die zich verhoudt tot haar totale lichaamslengte (A+B). Dezelfde verhouding bevindt zich ook in haar armen, benen Ook in ons DNA is de gulden snede terug te vinden.

De reeks van Fibonacci vinden we bijvoorbeeld terug in de zonnebloem. Zonnebloempitten zijn in spiralen gerangschikt. De ene groep spiralen slingert met de klok mee, de andere tegen de klok in. Het aantal spiralen links- en rechtsom is verschillend. Afhankelijk van het soort zonnebloem zijn er 34 en 55, 55 en 89, 89 en 144 linkse en rechtse spiralen. Telkens twee opeenvolgende Fibonacci-getallen, dus.

(HDM/BV)

Corrigeer

Het beste van Enkel voor abonnees