Provincie bereid om kosten brandweer vliegveld over te nemen

WEVELGEM/ IZEGEM - Groen! riep dinsdagavond de gemeenten die aandeelhouder zijn van het vliegveld Wevelgem-Kortrijk op om te stoppen met het vullen van wat ze ,,een bodemloze put'' noemt. Net voor de algemene vergadering van de intercommunale WIV voerde Groen! actie aan het Kortrijkse stadhuis. De vergadering zelf levert het vliegveld een nieuwe overlevingskans op: vanaf de tweede helft van 2006 worden de kosten voor de brandweer gedragen door de provincie en aan de Vlaamse regering wordt gevraagd om dat vanaf volgend jaar te doen.

Provincieraadslid Maureen Lievyns: ,,Op de agenda stond onder meer de vraag aan de Vlaamse regering om een uitzondering te krijgen op het decreet dat bepaalt dat de provincie maximaal 20 procent van de aandelen mag hebben. Het vliegveld is al jaren verlieslatend en er moeten nog zware investeringen gebeuren. De WIV kan het beter over een andere boeg gooien en het terrein gebruiken voor nieuwe industriële activiteiten. De provincie pompt nodeloos veel geld in het vliegveld. En privé-investeerders zijn er blijkbaar ook al niet.''

Op de algemene vergadering stemden de afgevaardigden van Menen en Izegem, zoals verwacht, tegen het voorstel om de provincie nog tot 2012 44 procent van de aandelen te laten behouden. Door die stemming moet de provincie haar aandeel tegen einde van het jaar verlagen tot 20 procent. Dat houdt in dat de WIV nu de provincie haar geld moet teruggeven. En dat heeft ze niet.

De WIV liet een studie opmaken over een nieuwe beheersvorm. Volgens WIV-directeur Stefaan Van Eeckhoutte kan dat een NV zijn waarin openbare instanties en privé-personen samenwerken.

Stefaan Van Eeckhoutte: ,,Het provinciebestuur heeft ons de opdracht gegeven om een businessplan voor te leggen. Dat komt vandaag al op de agenda van de deputatie en wordt volgende week donderdag aan de provincieraad voorgelegd. Tegen het einde van het jaar moet het vliegveld dan een nieuwe beheersvorm hebben.''

Als er wordt geopteerd voor een NV en niet langer voor een intercommunale, dan kan de provincie opnieuw (onbeperkt?) participeren in het vliegveld Wevelgem-Bissegem. Ze is naar verluidt enkel bereid dat te doen als de Vlaamse regering een positief signaal geeft en instemt met de gevraagde gelden van 5,5 miljoen euro voor infrastructuurwerken. Directeur Van Eeckhoutte deed de vergadering ook een emotionele oproep om de jobs niet op het spel te zetten. (VKK, ODW, BVC)

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio