'Heel netwerk beschermde misbruik door Tieltse deken'

'Heel netwerk beschermde misbruik door Tieltse deken'

Norbert Bethune. Kurt Desplenter Foto: © Kurt Desplenter

TIELT/WINGENE - De geschorste priester Norbert Bethune haalde gisteravond in een 'open brief' uit naar al wie volgens hem op de hoogte was van het seksueel misbruik door de voormalige deken van Tielt, wijlen Leopold Lefebvre, maar niets ondernam.

Volgens Norbert Bethune, die dertien jaar als pastor in het Sint-Andriesziekenhuis van Tielt werkte tot hij er in 1992 werd ontslagen, misbruikte de toenmalige deken twee vrouwen.

'Het eerste slachtoffer werd als kind misbruikt door een buurman. Maar ze voelde zich zelf schuldig en ging biechten bij Lefebvre, die toen nog deken in Avelgem was. Op dat moment werd zij opnieuw misbruikt door de deken zelf. Jaren later herhaalde hij dat toen diezelfde vrouw werd opgenomen op de psychiatrische afdeling van het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt. Een tweede slachtoffer werd eveneens twee keer misbruikt toen Lefebvre deken in Avelgem was', zegt Bethune.

Schuldbekentenis

'Al in 1988 getuigden diverse mensen mij over seksueel misbruik door de deken en hoe hij probeerde om weerloze patiënten op de afdeling psychiatrie van de kliniek in Tielt te misbruiken. Ik ben toen naar de directrice gestapt met de vraag om geen patiëntenlijsten meer aan Lefebvre te geven. Maar ondanks beloftes kwam daar niets van in huis.'

Bethune meldde het misbuik in 1992 ook aan de Brugse bisschop Roger Vangheluwe, maar ook die ondernam niets.

'Later, in 1996, maakte ik gewag van het misbruik door de deken in een gesprek met een lokaal televisiestation, maar ik werd meteen opgebeld door de echtgenote van de administratief directeur van het ziekenhuis, die mij aanmaande om dat recht te zetten', zegt Bethune. 'Tijdens een ondervraging door een gerechtelijk inspecteur uit Brugge herhaalde ik mijn aanklacht tegen de deken, tot ik later vernam dat die man het onderzoek niet verder kon voeren omdat hij de schoonbroer was van de directeur van het ziekenhuis.'

Na lang aandringen kreeg Bethune de deken in 1999 uiteindelijk zo ver dat hij schriftelijk schuld bekende en vergiffenis vroeg aan zijn slachtoffers. Maar noch het bisdom, noch het ziekenhuis gaven daar gevolg aan.

Ook de procureur des konings in Brugge krijgt in de open brief een serieuze veeg uit de pan. Volgens Bethune zou hij nagelaten hebben de zaak ernstig te onderzoeken en Lefebvre niet geconfronteerd hebben met zijn schriftelijke bekentenis.

In zijn open brief noemt Bethune alle betrokkenen met naam en toenaam, maar documenten toont hij niet.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

Meest Gelezen

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees