Kweekschool voor netwerk-managers

In Vlaanderen hangt rond de naam Vlerick een louche bijklank, maar wereldwijd geldt het als een van de betere managementscholen. Al vijftig jaar zet Vlerick Leuven Gent de trend en levert het Managers van het Jaar. Sinds vorig jaar worden ze 'gekweekt' in een seminarie.

,,Ik kan mijn studenten toch niet eerst heilig laten verklaren voor ze bij ons komen studeren'', reageert decaan Roland Van Dierendonck op de misstappen van zijn oud-student Jan Coene. Nochtans, het gebouw van de Vlerick-school leent er zich toe. Sinds kort huist de school in het prachtige Gentse Grootseminarie aan de Reep. Waar een kleine eeuw geleden jongemannen werden opgeleid tot priesters, worden nu managers 'gekweekt'. Vlerick ging met de stad Gent een erfpachtovereenkomst aan voor het seminarie. De school en de alumni betalen de renovatiewerken, die op 10 miljoen euro worden geraamd.

Zo'n vijftig jaar geleden kregen de studenten nog les in het Gentse huis van wijlen stichter André Vlerick. Later trok de managementschool naar de Uco-toren aan de rand van Gent. Vlerick had alle elf de verdiepingen in erfpacht, maar had slechts vier verdiepingen nodig. De bedoeling was de overige etages te verhuren. Maar die bleven grotendeels leeg, waardoor Vlerick naast de voorziene huurinkomsten greep. Dit werd in Gent op hoongelach onthaald: de managers konden zelfs hun eigen toren niet managen.

Maar wat de grapjassen ook mogen beweren, Vlerick is al een halve eeuw de belangrijkste ondernemersschool van Vlaanderen. Vlerick fusioneerde met de managementschool van Leuven (de fusie met Antwerpen mislukte) en heeft de universiteiten van Gent en Leuven als 'peters'.

Loon omhoog met 39 procent

De Master of Business Administration (MBA) is het paradepaardje van de Vlerick Leuven Gent Management School. Die opleiding word beschouwd als de beste van de Benelux en heeft respectievelijk de derde en vijftiende plaats in Europa en op wereldvlak. Het inschrijvingsgeld voor de opleiding is niet mis: 11.500 euro. Daar staat tegenover dat je loon na de opleiding met gemiddeld 39 procent stijgt.

De mensen die de opleiding volgen, zijn gemiddeld 32 en hebben al acht jaar werkervaring. Jaarlijks mogen maximum 65 studenten de opleiding volgen. De selectiecriteria zijn dan ook streng. De jury bestaat uit oud-studenten, de Vlerick Alumni .

De alumni zijn al sinds het ontstaan van de school belangrijk. Stichter André Vlerick besefte al hoe essentieel het is om in het zakenleven een netwerk te hebben. De Alumnivereniging van Vlerick telt vierduizend leden. De alumni, ook wel Vlerick-boys (80 procent is mannelijk) genoemd, zijn heel sterk in hun oude school aanwezig. Ze hebben zitting in het directiecomité en in de raad van beheer.

De Vlerick-boys steunen niet alleen hun oude school, nog veel meer helpen ze elkaar. Ze zijn elkaars financier of aandeelhouder of ze nemen zitting in de raad van bestuur van bevriende bedrijven. De Vlerick-boys worden ook wel de Latem-connectie genoemd omdat velen een niet onaardig optrekje hebben in het chique Sint-Martens-Latem.

De Vlerick-school en het netwerk betekenen veel voor de economie in Vlaanderen. De Vlerick-boys zijn sterk vertegenwoordigd in het lijstje van Managers van het Jaar , die worden gekozen door de lezers van het weekblad Trends . Helaas is het netwerk erg gesloten, waardoor misbruik ervan moeilijk te achterhalen is.

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees