Vlaming steeds banger van islam

Vlaming steeds banger van islam

Foto: © mh

- - - - Bijna de helft van de Vlaamse kiezers heeft een uitermate negatieve opvatting over de islam en de moslims. Nog meer nieuwe migranten, om het tekort op de arbeidsmarkt op te vullen, zien velen dan ook helemaal niet zitten. Dat blijkt uit een onderzoek van de KUL.

Maar liefst 46 procent van de Vlaamse kiezers is van mening dat de islam geen bijdrage kan leveren aan de Europese cultuur. Amper 18 procent denkt dat dat wel het geval is. Nog meer kiezers (48 procent) vinden dat de islamitische waarden een bedreiging zijn voor Europa en 37 procent meent dat de meeste moslims geen respect hebben voor de Europese cultuur en levenswijze.

Dat blijkt uit onderzoek van het Instituut voor Sociaal en Politiek Opinieonderzoek (Ispo) van de KU Leuven. Het Ispoteam onder leiding van Jaak Billiet en Marc Swyngedouw ondervroeg tussen september 2007 en januari 2008 1.084 Vlaamse kiezers over hun stemgedrag. In de marge van dit onderzoek werd ook het concept 'islamfobie' of de negatieve houding tegenover de islam gemeten.

De scherpste uitspraak - de islamitische geschiedenis en cultuur zijn gewelddadiger dan andere culturen - wordt door bijna 42 procent van de ondervraagden aanvaard, terwijl slechts 21 procent deze stelling niet aanvaardt.

Als het over het gezinsleven gaat, vindt 81 procent van de Vlaamse kiezers dat moslimmannen hun vrouwen te veel overheersen.

De onderzoekers peilden ook naar de houding van de kiezer tegenover het dragen van hoofddoeken in publieke functies. Een meerderheid (53 procent) vindt dat islamitische vrouwen in publieke functies geen hoofddoek mogen dragen.

De houding van de Vlaamse kiezers tegenover de islam is negatiever dan de houding tegenover etnische minderheden. Het Ispo onderzoekt de houding tegenover die minderheden of migranten al sinds 1991. De gevoelens van economische bedreiging dalen sindsdien continu.

Uit het onderzoek van 2007 blijkt dat de helft van de kiezers vindt dat migranten geen bedreiging vormen voor de tewerkstelling. Tegelijk is 40 procent van de ondervraagden wel de mening toegedaan dat etnische minderheden geen bijdrage leveren aan de welvaart van ons land.

Nieuwe migratie wordt niet toegejuicht. 38 procent is voor. 47 procent is echter tegen, zelfs als dit de tekorten op de arbeidsmarkt zou opvangen. 'Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) maakte vorige week bekend dat Vlaanderen tegen 2020 een van de rijkste regio's moet zijn. Daar zal je echter buitenlandse werknemers voor nodig hebben', merkt Swyngedouw op. 'Als je ziet hoe negatief het klimaat tegenover buitenlanders is, zit je met een groot probleem.' Volgens Billiet vreest de Vlaming een nieuwe soort migranten: de hooggeschoolden. 'De migranten die hier al zijn, doen vaak werk dat de Vlamingen niet meer willen doen. De nieuwe migranten worden echter als concurrenten op de arbeidsmarkt beschouwd.'

De gevoelens van culturele dreiging daalden sinds 1991 in eerste instantie, net zoals de gevoelens van economische dreiging. Maar sinds de millenniumwissel nemen ze opnieuw toe. De aanslagen van 11 september 2001 in de VS vormden duidelijk een keerpunt.

Jongeren van 18 tot 34 jaar staan het positiefst tegenover migranten, ouderen het negatiefst.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees