Tweede technologiehuis voor Kempen levert jobs op

GEEL/ MOL - Het Technologiehuis aan de Cipalstraat in Geel krijgt er een broertje bij in de buurt van het VITO in Mol.

Voorwaarde om er zich te kunnen vestigen is dat de kandidaat-bedrijven zich focussen op milieutechnologie. ,,Met het gebouw komt ook de milieutechnologievallei weer een stap dichterbij'', zegt bestendig afgevaardigde Ludo Helsen (CD&V).

Het te realiseren incubatorgebouw zal een tijdelijk onderkomen bieden aan opstartende en groeiende ondernemingen die zich vervolgens kunnen vestigen op een van de regionale bedrijventerreinen. De kostprijs wordt geraamd op 3,74 miljoen euro. Veertig procent wordt betaald door Europa, de rest door het provinciebestuur van Antwerpen. Het is de bedoeling binnen een jaar concreet te starten met de bouw om eind 2007 klaar te zijn.

,,We hebben plaats voor 15 tot 20 ondernemingen die voldoen aan de voorwaarden van een duurzaam milieutechnologisch bedrijf'', zegt Helsen. ,,Wellicht creëren we zo ruimte voor 150 tot 200 bijkomende jobs. Uit marktonderzoek is gebleken dat er nogal wat belangstelling bestaat voor een kenniscentrum rond deze technieken. Dat is ook een van de redenen waarom we ervoor hebben gekozen ons in de schaduw van het Vito te vestigen.''

Milieutechnologie is een vlag die vele ladingen dekt. Bij de belangstellenden zijn er bedrijven die bezig zijn met de optimalisatie van watergebruik, membraantechnologie en aardobservatie, om maar enkele mogelijkheden aan te halen.

,,We hopen dat deze mensen binnen twee jaar het startersniveau al ontgroeid zijn'', zegt Helsen. ,,Toch twijfelen we er niet aan dat het centrum snel zal vollopen''.

Aangezien ze hetzelfde doel nastreven, zal er een permanente kruisbestuiving zijn tussen het Technologiehuis van de Kempen in Geel, het op te richten technologiehuis en Kamp C in Westerlo waar gewerkt wordt rond duurzaam bouwen en wonen.

(MPH)

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio