Mieke Van Hecke Directeur-generaal katholiek onderwijs: ,,U stelde de verkeerde vragen''

De opvallende resultaten van onze enquête schreeuwen om een gezaghebbende reactie van het Vlaams Secretariaat van het Katholieke Onderwijs. Even dachten we Bianca Castafiore gebeld te hebben, maar het was wel degelijk de bevlogen directeur-generaal van het Katholieke net, Mieke Van Hecke

V an de ondervraagden vindt 72,6 procent het niet belangrijk dat zijn of haar school katholiek is.

,,Net zoals de scouts onlangs, stelt u in uw enquête de verkeerde vraag. Natuurlijk willen jongeren van vandaag niet meer vereenzelvigd worden met het instituut Kerk. Maar wat u had moeten vragen was: vindt u het belangrijk dat uw school zingeving voorop stelt? Zingeving gaat veel verder dan die ene godsdienst. De meeste jongeren zoeken zelf zingeving, ook in hun school. De katholieke scholen bieden een maatschappelijk engagement dat vertrekt vanuit de christelijke leer. En dat reikt verder dan de lessen godsdienst. Maar ik kan begrijpen dat de jeugd het etiket katholiek verwerpt, rekening houdend met de uiterst conservatieve geluiden die Rome over ethiek laat horen.''

Kunnen we katholiek onderwijs dan niet ,,zingevend" onderwijs laten worden, met plaats voor alle levensbeschouwingen?

,,Het katholieke onderwijs staat zeker open voor andere levensbeschouwingen, maar het is onze opdracht jongeren op te voeden met Christus als voornaamste model. Ik vind het zeer belangrijk om onze katholieke stempel te behouden, ongeacht wat er uit Rome komt. Ik ben het met heel wat standpunten van Benedictus XVI niet eens, maar dat betekent niet dat ik de hele Kerk verwerp.''

Condooms

Concreet: als de paus zich uitspreekt tegen homo's

(roept) ,,Schandalig! Het is toch surrealistisch om mensen af te schrijven wegens hun geaardheid. Ik dacht dat het in het evangelie draaide om alle kinderen van God. Is het niet de essentie van het christen-zijn om er voor elkaar te zijn en zorg voor elkaar te dragen?''

Wanneer de paus voorbehoedsmiddelen veroordeelt, zegt u

,,dat we dit stadium in West-Europa al jaren voorbij zijn. We moeten naar de mening van de Kerk luisteren, maar elke mens voor zichzelf laten beslissen.''

Dus bent u voorstander van condoomautomaten in uw scholen?

,,Het signaal is verkeerd. In onze katholieke visie primeert een duurzame relatie met één partner. In dat model hebben condoomautomaten weinig zin. Maar elke school kan volledig voor zichzelf beslissen.''

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S