commentaar

Daar komt miserie van

Een wapen in huis, daar komt vroeg of laat miserie van. Alle wapenliefhebbers, wapenclubs en wapenverkopers zullen nu direct op hun achterste poten staan en zeggen dat dat niet zo is, en dat incidenten met wapens lang niet schering en inslag zijn. Dat is, in verhouding tot het wapenbezit, allicht juist. Maar toch heeft een wapen in huis altijd iets dreigends, iets onheilspellends.

Je kan je trouwens afvragen waarom mensen überhaupt een wapen in huis nodig hebben. Wie lid is van een schietclub, bewaart zijn wapen het best binnen de beveiligde ruimte van die club. De infrastructuur daartoe zou overal aanwezig moeten zijn. Er kan geen reden zijn om een wapen uit de schietclub mee naar huis te nemen.

Op de site van Nieuwsblad.be waren er zaterdag en zondag ook heel wat reacties van lezers die vinden dat een wapen in huis hoort, om zich beter te beschermen tegen de almaar dreigender samenleving. Eén iemand vindt zelfs dat de media dat wapenbezit in de hand werken, door steeds meer te berichten over het onveiligheidsgevoel. Dat laatste is een aparte discussie waard. Maar een wapen in huis halen als verweer tegen mogelijke incidenten is gewoon fout. Met wapens in het strijdperk treden met criminelen, is een politietaak. Zij worden daarvoor getraind. De ervaren strafpleiter Jef Vermassen heeft terzake meer dan gelijk. Wie oog in oog komt met overvallers, inbrekers, homejackers, staat meestal tegenover professionals. Zij weten helaas verdomd goed hoe met een wapen om te gaan. De persoon die zich verdedigt meestal niet, gewoon omdat hij niet gewoon is aan die stresserende situatie. En als het amateur-inbrekers zijn, worden ze door een wapen meestal zeer nerveus, met ook miserie tot gevolg.

Toen zes jaar geleden Hans Van Themsche in Antwerpen zijn dodelijke raid pleegde, was er plots veel meer aandacht voor het wapenbezit, en kwam er ook een regularisatieperiode, waarin oud of niet vergund wapentuig kon worden ingeleverd. De wetgever reglementeerde op dat ogenblik ook meer de wapenverkoop. Zelfs vooraanstaande veiligheidsexperts zoals Brice De Ruyver stonden toen paf over het aantal wapens in België.

De wetgever kan en hoeft niet alles te regelen. Een opfrissing van de wapenwet, een nieuw initiatief om wapens in te leveren, een nieuwe campagne tegen het wapenbezit, kan misschien iets doen aan al dat wapengedoe. Maar het begint thuis bij de bezitter zelf. Een wapen hoort niet in de huiskamer, niet in de slaapkamer. Zelfs niet in een goed beveiligde kluis in de woning. Punt.

In Erembodegem zit Alfons met de ellende, onherstelbaar. Door dat oude jachtgeweer.

Corrigeer