Kersverse abt Jos Wouters klaar voor zegening

,,De abdij moet een open huis blijven''

AVERBODE - De norbertijnenabdij van Averbode heeft een nieuwe prelaat. De 46-jarige Jos Wouters volgt de betreurde Ulrik Geniets op. De confrontatie met de eerste televisiecamera's heeft de nieuwe abt alvast overleefd. Wouters is er klaar voor: ,,Ja, op sommige punten is het kloosterleven voorbijgestreefd. En neen, verandering hoeft niet noodzakelijk uit Rome te komen.''

Norbertijn Jos Wouters herinnert zich nog goed het moment waarop hij voor het eerst door de middeleeuwse abdijpoort stapte. Fietste , om precies te zijn: ,,Ik kwam met de fiets, helemaal van Wommelgem, en reed over de aardeweg langs het Mariapark. Toen ik toekwam op het abdijplein, was ik flink onder de indruk. De kerk en de kloostergebouwen straalden ruimte en weidsheid uit. De omgeving boezemde ontzag in.''

Zeventien was hij, en op zoek naar een kloostergemeenschap waar hij zijn leven zou doorbrengen. Het werd Averbode. Dat hij nog geen dertig jaar later aan het hoofd zou komen te staan van diezelfde abdij, had Jos Wouters nooit gedacht. Het kan verkeren: op 7 mei zegent kardinaal Danneels hem tot tweeënvijftigste abt van Averbode.

In een eerste reactie op je verkiezing kondigde je aan alles op een ,,heel andere manier'' te zullen doen dan je voorganger. Heb je al nagedacht over de richting die je uit wil met Averbode?

,,Een richting geven aan de abdij kan ik niet, want de kloostergemeenschap baant al eeuwen haar eigen weg. Het voornaamste is dat Averbode zichzelf blijft. Dat de abdij zoals vanouds openstaat voor wat in Vlaanderen en de wereld gebeurt. Onze betrokkenheid bij parochies en scholen moet nog levendiger worden. De abdij moet een open huis blijven: voor de gasten van het bezinningscentrum en de deelnemers aan de yogasessies, maar ook voor de toeristen.''

Je zult nooit de geschiedenis ingaan als de laatste abt van Averbode, want je ambtstermijn duurt slechts twaalf jaar en de gemeenschap is nog erg talrijk. Toch rijst de vraag of het kloosterleven niet al te ver af staat van de maatschappij.

,,Het voordeel van een leven als kloosterling is dat je altijd een bepaalde afstand kan nemen van de buitenwereld. Je staat niet in het drukke gedoe. Die afstand geeft ons de vrijheid om te zoeken naar de kern van het leven: Gods aanwezigheid in alles. Toegegeven, het kloosterleven is deels voorbijgestreefd. Maar de kern van de zaak, die verandert niet.''

,,Traditionele elementen, zoals de liturgie, vormen een statement : het hoeft allemaal niet zo haastig en modieus. Als kind al droomde ik ervan om priester te worden. Maar ik wilde mijn dagen niet eenzaam op een pastorij slijten. In Averbode vond ik mooie vormen : de verzorgde liturgie, een eigen habijt. Die formele kant is niet onbelangrijk. Een mens heeft iets nodig om zich aan te warmen.''

Hoe ga je om met de leegloop van de kerken?

,,De ontkerkelijking is een dal waar we doorheen moeten. Hoe dan ook is er een ander soort Kerk op komst, met mensen die bewust voor het geloof hebben gekozen. Of de Kerk het met minder volk zal moeten doen? Wellicht, maar het zal een vrij belangrijke groep blijven. Het christendom is immers diep geworteld in de westerse cultuur.''

Je voorganger, abt Ulrik, zei in een van zijn laatste preken over het slinkende aantal roepingen: ,,Wij moeten vandaag zo hard roepen, dat ze het tot in Rome kunnen horen.'' Ben je het daar mee eens?

,,De terugval van het aantal roepingen is inderdaad een probleem. Veranderingen zijn nodig maar die hoeven niet noodzakelijk uit Rome te komen. In de Kerk is er een constante wisselwerking tussen mensen ter plaatse en hetgeen men nogal slordig als Rome betitelt. Dat Rome is in werkelijkheid enorm complex.''

,,Hoe dan ook heb ik het geluk abt te mogen zijn in een boeiende tijd: niemand weet wat er gaat gebeuren met de kerk. Dat heeft ze in haar tweeduizendjarig bestaan nog nooit meegemaakt.''

Tot slot: heb je al een wapenspreuk?

,, Spiritu Ambulatis . Leef naar de geest.''

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio