Sire, zijn er dan toch nog Belgen?

Het verschil tussen Vlamingen en Walen in cijfers

De splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde doet de regering op haar grondvesten daveren. Het verschil tussen de Walen en de Vlamingen lijkt groter dan ooit, maar is dat wel zo? Deze cijfers mogen dan wel een aantal clichés bevestigen, op sommige vlakken is de taalgrens een overbodige lijn op de kaart.

Loon naar arbeid

Walen zijn ondernemender dan Vlamingen. In Wallonië is 4,7 procent van de beroepsbevolking bezig met het opzetten van een bedrijf of heeft dat recent gedaan, terwijl dat in Vlaanderen maar 2,7 procent is. De inspanningen van de Waalse overheid om de economie te stimuleren, lijken vruchten af te werpen. ( Bron: Global Entrepeneurship Monitor )

Een bediende in Vlaanderen verdient gemiddeld 2.723 euro bruto per maand. Zijn Brusselse tegenhanger kan op 13 procent meer rekenen. Op het loonstrookje van een bediende in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat een gemiddeld brutoloon van 3.077 euro. De Waalse bedienden scoren iets slechter dan de Vlamingen. Het loonverschil tussen een Brusselse en Waalse werknemer loopt op tot 15 procent. Tussen Vlamingen en Walen bestaan er slechts kleine verschillen. De enige belangrijke tegenstrijdigheden duiken op bij werknemers jonger dan dertig jaar en bij bedienden van relatief kleine ondernemingen. ( Bron: SD WORX )

Baksteen in de maag

Vlamingen geven meer geld uit aan een nieuwe woning dan Walen en beginnen sneller te bouwen. In Wallonië betaalt 27 procent minder dan 125.000 euro voor een nieuwbouwproject, in Vlaanderen is dat slechts 16 procent. Vlamingen beginnen ook jonger te bouwen. Gemiddeld is 40 procent nog geen 30 jaar, in Wallonië is dat minder dan 30 procent. ( Bron: bvba Verstandig Bouwen )

Allemaal zondaars

Goed twee derde van de Belgen zegt dan wel katholiek te zijn, maar met het kerkbezoek is het erger gesteld. Twee op de tien Belgen gaat nog regelmatig naar de kerk. In de jaren '50 was dat nog één op twee. Vlamingen gaan wel nog steeds meer naar de kerk dan Walen, 12,7 procent tegenover 9,3 procent. Maar het verschil is de voorbije jaren kleiner geworden. In de jaren '50 ging 60,3 procent van de Vlamingen regelmatig naar de zondagsmis, terwijl slechts 40,7 procent van de Walen zijn zondagsplicht vervulde. De Brusselaars zijn het minst godvruchtig. Van hen gaat slechts 6,3 procent nog regelmatig naar de kerk. ( Bron: Le Soir )

Kaas

De gemiddelde Vlaming eet wel 4 kilo minder kaas dan zijn landgenoten in Wallonië of Brussel. Ook het assortiment verschilt. In Vlaanderen worden relatief meer harde kazen gegeten dan in Wallonië, waar de zachte kazen dan weer populairder zijn. Vlamingen blijken dan weer iets meer vaderlandsliefde aan de dag te leggen, want de Vlaming eet meer Belgische kazen dan de Waal. ( Bron: VLAM )

Sociale Walen

De tijdbestedingspatronen lijken de bestaande opvattingen over cultuurverschillen tussen Vlamingen en Walen te bevestigen. Walen hebben meer vrije tijd, slapen langer, besteden meer tijd aan huishoudelijk werk, sociale contacten en eten en drinken. Vlamingen daarentegen besteden meer tijd aan loonarbeid, kinderzorg en opvoeding en verplaatsing dan Walen. Wanneer we de totale werklast beschouwen (loonarbeid, huishoudelijk werk, kinderverzorging en opvoeding) dan zien we het cliché van de hardwerkende Vlaming bevestigd. De totale werklast van Vlaamse mannen en vrouwen bedraagt gemiddeld 37u27', in Brussel (34u42') en Wallonië (34u48') ligt de totale werklast beduidend lager. Brusselaars en Vlamingen besteden ruim 15 uur aan loonarbeid en dat is aanzienlijk meer dan de Walen die hieraan slechts 12 uur 30 minuten besteden.

Vaak wordt van de Walen gezegd dat zij socialer en gemoedelijker zijn, dit blijkt ook uit hun tijdsbesteding. Zij besteden meer dan 10 uur per week aan 'sociale participatie', in Vlaanderen is dat 9 uur en 21 minuten. ( Bron: NIS )

Orgasmes faken

Uit een enquête in 2004 van condoomproducent Durex blijkt dat het favoriete voorbehoedsmiddel van de Vlamingen de pil is (46,8 procent), terwijl de Walen veeleer hun heil zoeken in het condoom (40,5 procent). Zes mannen op tien zeggen dat ze bereid zouden zijn om de mannelijke pil te nemen. Slechts 47 procent van de Waalse en 29 procent van de Vlaamse vrouwen zouden er echter vertrouwen in hebben dat mannen dat ook consciëntieus doen. 23 procent van de Walen beweert de afgelopen 12 maanden wel eens een orgasme gefaket te hebben, terwijl slechts 17 procent van de Vlamingen zich daaraan 'bezondigd' heeft. Soms zijn de Vlamingen en de Walen het ook eens. De top-3 van spannende plaatsen waar we seks hebben gehad (bed niet meegerekend) is gelijklopend: in open lucht, in de wagen en in het bed van je ouders.

Langer leven

De Vlaming blijft vijf jaar langer gezond dan de Waal en leeft ook één tot twee jaar langer. Dat blijkt uit berekeningen van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid. Een Vlaamse man wordt gemiddeld 75,4 jaar oud, een Waalse man 73,1 jaar. Een Vlaamse man wordt 64,5 voor hij last krijgt van ziekten, de Waalse man krijgt hier op zijn 59ste al last van. Bij de Waalse vrouwen loopt dat verschil op tot zes jaar. De Vlaamse vrouw wordt 81,1 jaar oud en blijkt ziektevrij tot ze bijna 65 is. De Waalse vrouw wordt 80 jaar oud en blijft ziektevrij tot ze 58,5 is.

Mentale kracht

Niet alleen het lichaam laat het vlugger afweten bij de Walen, ook de mentale gezondheid gaat er gemiddeld vijf jaar vlugger op achteruit. De Waalse man blijft gespaard van mentale problemen tot hij 59 is, de Vlaamse man tot hij 63 is. De Waalse vrouw ervaart de eerste mentale problemen op haar 58ste, de Vlaamse vrouw op haar 64ste. Het is opvallend dat de leeftijd waarop ziekte en mentale problemen hun intrede doen, samenvalt. Bij Vlamingen duiken ze allebei op 64 op, bij Walen rond de 59.

Bij Walen en Brusselaars komen angst en depressie dubbel zo vaak voor als bij Vlamingen. Dat zijn de opvallendste conclusies van een onderzoek van de universiteit van Luik. Het onderzoek stoelt op gegevens over patiëntencontacten van huisartsen, wat de bevindingen kan beïnvloeden. Gemiddeld zeggen de huisartsen in België dat 17,8 procent van de patiënten die zich bij hen melden, depressies of angsten vertoont. In Vlaanderen is dat maar 12,9 procent, in Wallonië (22,7 procent) en Brussel (24,2 procent) is dat bijna het dubbele.

Corrigeer

NIEUWS