Calodar in beroep tegen afbraakvonnis

HAM - Het bedrijf Calodar waarvan het immense, volledig geautomatiseerde magazijn een opvallende verschijning vormt langs de autosnelweg E313, gaat zo snel mogelijk in hoger beroep tegen een vonnis van de correctionele rechtbank van Hasselt. Die verplichtte het bedrijf met zijn 120 werknemers tot afbraak binnen de twee jaar van het kantoorgebouw met laadruimte, van de hal met verbindingsgebouw en van het magazijn.

Deze gebouwen staan in agrarisch gebied. ,,Calodar treft geen schuld voor de toestand waarin zij verzeild is geraakt'', zegt Caroline Van der Voort namens het bedrijf. ,,Het basisgebouw van '67 en de eerste uitbreiding in '76 staan er met allemaal correcte bouwvergunningen. De verbouwing en uitbreiding in '91 en '92 gebeurden met een bouwvergunning op basis van een voorlopig vastgesteld gemeentelijk bpa, met onder meer een uitbreiding van een kmo-zone. Het aanvankelijke bpa dat goedgekeurd was door de gemeente, werd tegen elke verwachting in door de minister van Ruimtelijke Ordening slechts ten dele aanvaard. Daardoor kwamen we in een Kafkaiaanse situatie terecht: er was een bouwvergunning, maar die bleek achteraf niet voldoende om het gebouw in stand te houden.''

,,Wij proberen reeds geruime tijd, in samenspraak met de bevoegde overheden, om het probleem structureel op te lossen met een planologisch attest voor zonevreemde bedrijven. Daarvoor hebben wij een studiebureau aangesteld. Ook de juridische motivering van het vonnis roept bij ons de nodige vraagtekens op: de rechtbank stelt dat de overtreding niet meer strafbaar is, maar anderzijds beveelt ze het herstel van de oorspronkelijke toestand.''

Ook voor burgemeester Dirk De Vis (CD&V) kan er geen sprake zijn van afbraak: ,,Calodar is te belangrijk voor de tewerkstelling in onze gemeente. Het dossier moet in orde komen: wij werken er in ieder geval hard aan. Er zijn in het verleden ongetwijfeld door diverse betrokkenen fouten gemaakt, maar die kunnen rechtgezet worden.'' (PBVM)

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio