Een op de drie haakt af binnen de vijf jaar

Jonge leraars kappen ermee

Jonge leraars kappen ermee

Voor de klas, maar hoe lang? Foto: © An Nelissen

Dertig procent van de beginnende leraars verlaat binnen de vijf jaar het Vlaamse secundair onderwijs. In het Brusselse Nederlandstalige secundair onderwijs is dat zelfs 62 procent.

De cijfers staan in het jongste arbeidsmarktrapport (2004) van het departement onderwijs. De uittocht uit het Brusselse onderwijs is de jongste jaren wel verminderd. In 2002 bedroeg die nog 67 procent. De mediacampagne ,,In Brussel kan je wonderen verrichten'' zal daar niet vreemd aan zijn.

Het rapport geeft als oorzaak de massale aanwezigheid van anderstalige leerlingen in het Brussels Nederlandstalig onderwijs en de stadsvlucht van leerkrachten. In de Vlaamse middelbare scholen loopt het niet zo'n vaart als in de hoofdstad. Toch blijft het aandeel jonge leerkrachten dat de school de rug toekeert de jongste jaren constant op dertig procent. In het buitengewoon onderwijs is dat aandeel ongeveer even groot. In het lager onderwijs is dat aandeel ongeveer half zo groot.

Dat een op de drie afgestudeerde leraars er binnen de vijf jaar de brui aan geeft, baart de katholieke onderwijskoepel zorgen. Het onderwijs is blijkbaar niet zo'n aantrekkelijke werkgever als algemeen wordt van uitgegaan. De werkdruk blijkt er hoger dan leraarsstudenten verwachten.

Chris Smits, verantwoordelijk voor het secundair onderwijs, stelt daarom voor dat scholen mentoren aanstellen. Die ervaren leerkrachten zouden de beginnende collega's kunnen begeleiden. Daarmee schaart hij zich achter de hervorming die de minister van Onderwijs, Frank Vandenbroucke (SP.A), vanaf volgend schooljaar wil waarmaken.

Een andere remedie is om mensen van buiten het onderwijs aan te trekken. Als zij hun anciënniteit zouden kunnen behouden, worden die jobs aantrekkelijk. Vandenbroucke had onlangs nog de deur op een kier gezet om mensen uit de privé in de schooldirecties aan te trekken. (PLS)

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees