,,Hondadossier is je reinste Kafka''

Comité Red de rust klaagt overheid aan

Comité Red de rust klaagt overheid aan

Foto: © Yorick Jansens

OLMEN/HAM/LEOPOLDSBURG - ,,Een bundel vol met onregelmatigheden'', vindt Marc Goossens van het actiecomité ,,Red de rust'' van het dossier Hondapark in Olmen-Balen. Het actiecomité klaagt niet zozeer de uitbater aan dan wel de plaatselijke en hogere overheden die maar zouden laten betijen.

Marc Goossens en collega Gust Caelen kunnen een lijvig dossier voorleggen. ,,Het gemeentebestuur van Balen treedt niet op tegen overtredingen, net zomin als de lokale politie en de bestendige deputatie van Antwerpen. De overheid lapt haar eigen wetten aan haar laars en het zijn de bewoners die het dossier moeten uitvlooien om gewoon te krijgen waar ze recht op hebben: Kafka is niet ver weg'', vindt Marc Goossens.

Goossens somt een reeks onregelmatigheden op die het actiecomité heeft vastgesteld: zes jaar geen geldige milieuvergunning, geluidsoverlast, overtreding van de afstandsregel tot een verblijfsrecreatiezone. Toch is het actiecomité niet van plan naar de rechtbank te stappen: ,,Moeten wij, gewoon om de wet te doen toepassen, kosten maken?''. Ook de Raad van State zien ze niet zitten: ,,De uitbater kan juridisch-technisch niets aangewreven worden. Het is de overheid die de overtredingen toestaat.''

Permanente omloop

Een ander heikel punt is de eventuele uitbreiding van het Hondapark. Eind december 2005 besliste minister Anciaux het Hondapark te erkennen als permanente omloop mits bijkomende onderzoeken en voorwaarden. ,,De Vlaamse regering wilde eerst de effecten onderzoeken op landbouw, milieu en mobiliteit en de gevolgen van een eventuele uitbreiding kennen. Verder is een maatschappelijk draagvlak vereist in de buurgemeenten Ham en Leopoldsburg. De kans op uitbreiding is daardoor wel erg klein geworden.

Toch zal ons actiecomité pas rusten als de plannen voor een uitbreiding van de oppervlakte van het circuit, van de openingsuren en van het aantal beoefende sporten definitief opgeborgen zijn'', verzekert Gust Caelen.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio