kluif

Speed business dating brengt zakenmensen bijeen

Speed dating kenden we al. In korte tijd veel gesprekjes voeren in de hoop dat de vonk overslaat. De zakenvariant heet speed business dating . Geen vlinders in de buik, maar visitekaartjes in de hand.

Een lange tafel met aan twee zijden mensen die elkaar niet kennen. Korte conversaties van vijf minuten, telkens met een andere gesprekspartner. Papiertjes om aan te geven of de kennismaking al dan niet een vervolg moet krijgen. Speed business dating verschilt in weinig van de amoureuze variant, behalve dat het niet om liefde gaat, maar om geld verdienen.

Organisatoren Harald Dumoulin en Kris Sierens merkten dat het tijdens traditionele netwerking-bijeenkomsten lastig was om echt nieuwe contacten te leggen. ,,Je hebt toch de neiging om een gesprek aan te knopen met mensen die je al een beetje kent'', zegt Dumoulin.

Het duo ontplooit zijn dating-activiteiten vooral onder de vleugels van de Vlaamse afdeling van Junior Chamber International (JCI). Bij de lokale kernen van deze organisatie zijn de sessies meestal een groot succes. En ook in het buitenland lijkt het concept aan te slaan. Sierens heeft al een sessie georganiseerd in het Japanse Fukuoka. Poitiers en Wenen staan voor volgend jaar op het programma.
Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees