Geen vergunning voor bebossing van stuk grond door Bos en Groen

Gemeentebestuur weigert beplanting

LICHTERVELDE - Het gemeentebestuur van Lichtervelde weigert om voor een stuk grond op de Heihoek aangekocht door het Vlaams Gewest, dienst Bos en Groen, een beplantingsvergunning te verlenen. ,,Er moeten eerst duidelijke afspraken komen met het Vlaams Gewest over een afbakening tot waar en hoe we de Heihoek verder bebossen. Ons lijkt er voorlopig al voldoende bebost'', zegt schepen van milieu Hans Delameilleure.

Bos en Groen kocht een zevental jaren geleden 2,63 ha grond waarvoor de gemeente geen machtiging wil afleveren voor bebossing. De grond is gratis in gebruik door een landbouwer. De gemeente vindt dat nu in de verkeerde richting wordt uitgebreid.

,,Het gaat om een stuk dat meer een aanhangsel is van het Huwynsbos. Uitbreiding dient eerder langs de zuidwestkant tegebeuren. We gaan de Heihoek toch niet vol bomen planten? Er moet een evenwicht zijn in het landschap. Er wordt gewacht op de resultaten van het agrarisch structuurplan over de ligging van 750.000 hectaren landbouwgrond. Ook het gemeentelijk structuurplan moet uitsluitsel geven'', zegt schepen Hans Delameilleure.

Geen ramp

Volgens Peter Bossu, eerste initiatiefnemer voor Huwynsbossen, is de weigering van het schepencollege een verloren kans om de regio Lichtervelde, Gits en Beveren nog meer zuurstof te geven. ,,Het evenwicht tussen land- en bosbouw wordt hier niet verstoord, zoals de gemeente beweert. We zouden eens dezelfde argumenten moeten gebruiken voor de inplanting van de vele varkensstallen in het landschap en de ontbrekende groenschermen De voorziene 32 hectaren bebossing tegen 2010 is amper 1,25 % van de oppervlakte van Lichtervelde. Er moet daar geen complex komen van 200 ha bos, maar 50tot 60 ha op een plaats waar vroeger bos was en waar op vandaag nauwelijks intensieve landbouw actief is, is toch geen ramp voor een bosarme streek als de onze. En de gebruikers en landbouwers hebben tot nu toe de akkoorden voor de eerste beplantingen correct uitgevoerd. Als het daar niet kan waar dan wel?''

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio