Wie heeft recht op euthanasie?

Wim Distelmans is professor in de palliatieve geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is al jaren voorvechter voor het recht op euthanasie. Wie komt wel en wie niet in aanmerking voor euthanasie?

Moet je ongeneeslijk ziek zijn om in aanmerking te komen voor euthanasie?

Wim Distelmans: 'Volgens de wet moet je lijden aan een ernstige en ongeneeslijke aandoening die veroorzaakt wordt door ziekte of ongeval. Het is de arts die bepaalt of de aandoening ernstig en ongeneeslijk is. Daarnaast moet de patiënt ook zelf te kennen geven dat hij ondraaglijk lijdt.'

Hoe verloopt de procedure om euthanasie aan te vragen?

'Zowel terminale als niet-terminale patiënten komen vanaf 18 jaar in aanmerking voor euthanasie, maar de procedure verschilt enigszins. Bij een terminale patiënt (die bijvoorbeeld aan kanker lijdt) moet er een tweede arts worden bijgeroepen om de procedure op te starten. Bij een niet-terminale situatie (zoals verlamming na een ongeval), is de procedure zwaarder en moet ook een derde arts worden geraadpleegd. In beide gevallen moet een schriftelijk verzoek tot euthanasie worden ingediend. Bij een terminale situatie kan de euthanasie onmiddellijk worden toegepast, in een niet-terminale situatie moet er een maand zitten tussen de schriftelijke aanvraag en de eigenlijke euthanasie.'

Is een mondelinge vraag dan niet voldoende?

'De patiënt moet zelf vrijwillig en herhaaldelijk om euthanasie vragen. De mondelinge vraag moet bovendien schriftelijk worden opgetekend. Maar het is geen ingewikkelde procedure, de vraag mag bij wijze van spreken op een bierviltje geschreven worden, zolang datum en handtekening er maar opstaan. Als de persoon om welke reden dan ook niet kan schrijven, mag iemand anders - die geen materieel belang heeft bij de dood van de patiënt - het schriftelijke verzoek indienen. In dat geval moet de reden worden toegevoegd waarom de patiënt de vraag niet zelf schrijft.'

Kan een dementerende patiënt euthanasie aanvragen?

'Dat is een heikel punt in de wetgeving. Je kunt een wilsverklaring opstellen voor wanneer je de vraag zelf niet meer kunt stellen. Maar momenteel geldt volgens de wet een wilsverklaring enkel voor coma en niet voor dementie.'

Als een arts een euthanasie-aanvraag afwijst, hoe vaak kun je dan opnieuw euthanasie aanvragen?

' Er moet bij een euthanasie-aanvraag altijd sprake zijn van een arts-patiënt-relatie. Maar de wet is daarin niet preciezer en in principe kun je dus onbeperkt aanvragen indienen. Al ontbreekt het een terminale patiënt daarvoor meestal aan tijd.'

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees