Staatsveiligheid waarschuwt voor Chinezen die onze knowhow bespieden

Moderne spion houdt bedrijven in de gaten

Buitenlandse spionnen blijven ook na het einde van de Koude Oorlog even actief in ons land, stelt de Staatsveiligheid vast. Maar hun interesse gaat niet zozeer meer uit naar militaire geheimen of politieke informatie, maar naar de activiteiten van onder meer de Belgische onderzoekscentra.

We merken niet zozeer een vermindering in de intensiteit van spionageactiviteiten op Belgisch grondgebied, maar veeleer een verandering van aard', luidt het in een verslag van de Staatsveiligheid dat eind 2004 is afgerond. ,,De hedendaagse spionage is vooral economisch georiënteerd.''

De spionage gaat onder meer uit van de Russen, de vroegere Oostbloklanden en vooral de Chinezen. De economische evolutie in China gaat bijzonder snel en de grootmacht beschikt over voldoende goedkope arbeidskrachten, maar niet over de technologische en wetenschappelijke kennis om te kunnen meespelen in de geglobaliseerde wereld.

,,Dus moet die technologische kennis uit het buitenland worden gehaald. Dit weerspiegelt zich in de activiteiten van de Chinese inlichtingendiensten, die een bijzondere interesse vertonen voor het wetenschappelijk en economisch potentieel.''

Aangezien de Staatsveiligheid als opdracht heeft dit potentieel te beschermen, volgt de inlichtingendienst ,,de Chinese activiteiten van nabij op''.

Voorts toont China interesse voor opstandige groepen die zich in het buitenland organiseren, zoals de religieuze beweging Falun Gong.

Kwetsbare informatica

Belgische bedrijven, aldus de Staatsveiligheid, zijn zich ook nog altijd onvoldoende bewust van het gevaar dat economische spionage oplevert. ,,Wetenschappelijke innovatie en ontwikkeling van expertise leveren manieren op om concurrentieel te blijven met landen waar de loonkosten lager liggen en grondstoffen overvloedig aanwezig zijn.''

Vooral via hun informaticasystemen tonen bedrijven zich kwetsbaar. De meeste grote ondernemingen leveren inspanningen om hun computertoepassingen te beveiligen, maar bij kleine en middelgrote bedrijven is dat veel minder het geval en is er sprake van ,,een duidelijke leemte''. Die bedrijven stellen zich volgens de Staatsveiligheid ,,bloot aan hackers van allerlei soort''.

Over de georganiseerde misdaad stelt de Staatsveiligheid vast dat de maffiagroepen hun criminele activiteiten vooral elders uitoefenen, maar dat ze België als uitvalsbasis gebruiken en er hun winsten ook witwassen via vastgoed, grondstoffen of diamant (Antwerpen). De bendes komen vooral uit Oekraïne, Polen, Israël, Rusland en Kazakstan.

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees