Slachtoffers over rapport seksueel misbruik:

'Schadevergoeding moet er écht komen'

'Schadevergoeding moet er écht komen'

Foto: mhb

Het rapport van de commissie seksueel misbruik valt in goede aarde bij slachtoffers. Volgens advocaat Walter Van Steenbrugge, die enkele tientallen slachtoffers vertegenwoordigt, voelen zij zich voor het eerst erkend met hun leed.

De bijzondere kamercommissie presenteerde woensdag een trits aanbevelingen om seksueel misbruik door religieuzen aan te pakken. Blikvangers zijn de verhoging van de verjaringstermijn tot 15 jaar, een 'spreekrecht' voor priesters die op de hoogte zijn van misbruik én een neutrale arbitragecommissie die schadevergoedingen, betaald door de Kerk, kan uitkeren.

Bisschoppen zwijgen

Over het rapport houden de bisschoppen de lippen nog stijf op elkaar. 'We onderzoeken of de Kerk wel schadevergoedingen kán betalen. Tot vandaag is er in België geen globaal fonds', klinkt het met enige reserve.

Bij de slachtoffers lijkt het parlementaire werk wel bijval te vinden. 'Hier is degelijk werk geleverd', meent Lieve Halsberghe van slachtoffervereniging SNAP Belgium. 'Dit is een stap in de goede richting.' Hetzelfde geluid bij de advocaten Walter Van Steenbrugge en Christine Mussche, die de misbruikte neef van Roger Vangheluwe en enkele tientallen slachtoffers vertegenwoordigen. 'Het verslag is een helder maatschappelijk signaal. De veroordelende toon richting Kerk is belangrijker dan centen. Dit gaat niet om geld, wel om erkenning.' Voor Mussche is de verjaringstermijn van 15 jaar een opsteker. 'De praktijk bewijst dat misbruikte personen pas na 7 jaar in staat zijn zich te outen.'

Hoopvol keerpunt

Ook de Werkgroep Mensenrechten in de Kerk van priester-op-rust Rik Devillé noemt het document een 'hoopvol keerpunt in de Belgische kerkgeschiedenis'. Wel betreurt Devillé dat de slachtoffers in de commissie nooit aan het woord kwamen.

Toch zijn de slachtofferverenigingen er niet helemaal gerust in, zeker wat die arbitragecommissie betreft. Misbruikte personen kunnen daar terecht als de burgerlijke rechtsprocedures niks opleverden. Maar over de experts in dat comité én de procedureregels is nog niks geweten, laat staan dat de Kerk eraan wil meewerken. De slachtofferorganisaties zullen zich als 'waakhond' gedragen. 'De commissie mag geen dode letter blijven, maar moet een vangnet vormen', waarschuwt Van Steenbrugge. Ook Rik Devillé kijkt uit naar het orgaan, 'zodat men niet meer kan zeggen dat niemand verantwoordelijk is voor kindermisbruik.' Hij roept alle misbruikte slachtoffers wiens zaak verjaard is op om hun dossier klaar te houden voor de arbitragecommissie.

Socioloog Jan Hertogen, zelf ooit slachtoffer van kindermisbruik, is veel minder positief over een arbitragecommissie. 'De slachtoffers worden met een kluitje in het riet gestuurd. Want wie gaat zo'n ingewikkelde procedure volgen? Als ik het begrijp, stelt de bijzondere Kamercommissie nu een opvolgingscommissie samen. Die duidt experts aan die op hun beurt een arbitragecomité gaan vormen. Dat comité moet dan contact leggen met de Kerk over een schadevergoeding, maar pas als de burgerlijke procedure uitgeput is. Veel te omslachtig.'

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees