Bedrijfsplanner voor Zuidwest-Brabant

HALLE - In het Pajottenland en de Zennevallei kunnen landbouwers voortaan beroep doen op een bedrijfsplanner. Dirk Buysse is de man die deze taak op zich neemt. Van hem wordt verwacht dat hij landbouwers helpt hun activiteiten zo te organiseren dat ze ook een bijdrage leveren aan het behoud van de open ruimte en het landschap in de regio.

,,Landbouwers kunnen met de Vlaamse Landmaatschappij een vrijwillig contract afsluiten voor vijf jaar'', vertelt bedrijfsplanner Dirk Buysse.

,,In ruil voor allerlei natuur- en landschapsvriendelijke maatregelen, kunnen ze dan een vergoeding krijgen.''

,,Landbouwers kunnen heel wat doen om de natuur waardevol te houden: heggen of houtkanten aanplanten, de kwaliteit van beken en wegbermen bewaken, holle wegen onderhouden, vogels beschermen door maaidata aan te passen, nestbeschermers plaatsen, minder bemesten, waardevolle graslanden en kruiden in stand houden of maatregelen nemen om bodemerosie tegen te gaan'', vertelt de kersverse bedrijfsplanner.

,,Voor elke landbouwer wordt een pakket op maat uitgewerkt. Bedoeling is dat op die manier landbouw en natuur hand in hand gaan.''

Administratie

Dirk Buysse brengt als bedrijfsplanner een bezoek aan geïnteresseerde landbouwers en bekijkt met hen wat mogelijk is. De bedrijfsplanner helpt de landbouwer verder bij de administratie die bij de beheersovereenkomst komt kijken. Zijn actieterrein beslaat het werkgebeid van het Regionaal landschap Zenne, Zuun en Zoniën dat loopt van Galmaarden tot Sint-Genesius-Rode.

,,Ik ben amper drie weken op het terrein actief en ik merk dat de landbouwers uit het Pajottenland en de Zennevallei echt open staan voor beheersovereenkomsten'', zegt de man.

,,In het najaar van 2004 hield de Vlaamse Landmaatschappij een infosessie en alle landbouwers kregen deze week persoonlijk een brief met de nodige uitleg in de bus. Ik kreeg al spontaan reactie van zo'n 15 boeren waarvan er een tiental bereid zijn een overeenkomst af te sluiten'', aldus nog Dirk Buysse.

(IDH)

Dirk Buysse is te berieken op het Regionaal Landschap in de oude pastorie achter de kerk in Gaasbeek, 0499-99.43.34 of dirk.buysse@rlzzz.be

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio