Moeder heeft zes maanden tijd

ANTWERPEN - Is een kind te vondeling leggen strafbaar?

Voor het misdrijf verlaten of in behoeftige toestand achterlaten van kinderen riskeren de ouders tussen de acht dagen en zes maanden cel en een geldboete tot 3.300 euro. Als het kind sterft, wordt het een gevangenisstraf tussen vijf en tien jaar. Ook het niet aangeven van een geboorte na vijftien dagen is strafbaar.

Wat gebeurt er nu met Simon?

Het OCMW zorgt voor hem. Eerst zal hij nog een tijdje in een kinderkribbe verblijven. Daarna worden er - al dan niet tijdelijke - pleegouders gezocht. Binnen zes maanden start het OCMW de adoptieprocedure.

Kan iedereen het jongetje adopteren?

Als u aan de criteria voor adoptieouders beantwoordt wel, al heeft het weinig zin zich nu op te geven voor Simon De Kleine. OCMW-voorziter Monica De Coninck beklemtoont dat er nu al lange wachtlijsten voor adopties zijn.

Kan de biologische moeder het kind opeisen?

Afgezien van de strafrechterlijke vervolging is dat de eerste zes maanden vrij eenvoudig. Maar als de adoptieprocedure is gestart, wordt het al veel moeilijker om de vrederechter daarvan te overtuigen. Zodra het kind definitief geadopteerd is, wordt het zelfs bijna onmogelijk om het kind terug te krijgen voor de rechtbank. Wel geeft die soms bezoekrecht aan de biologische ouder(s).

Mag een vondelingenschuif?

Toen Moeders voor Moeders negen jaar geleden de vondelingenschuif installeerde, dreigde het Antwerpse parket bij elk geval de organisatie te vervolgen voor medeplichtigheid aan het verlaten of in behoeftige toestand achterlaten van kinderen . Dat is totnogtoe nooit gebeurd.

Wordt het kind gedoopt?

Neen, omdat de religieuze achtergrond van de ouders niet bekend is. Wel wordt het ingeschreven in de bevolkingsregisters.

(krg)

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees