Stad is slecht beveiligd tegen natuurramp als Katrina

Oostende wordt ons New Orleans

Oostende wordt ons New Orleans

De Hertstraat in 1953. Foto: © repro veo

Geen mens die het zich kan voorstellen, maar een watersnoodramp genre Katrina is ook bij ons nog altijd mogelijk. Als het zover komt, dan wordt Oostende het Vlaamse New Orleans. ,,Ik weet het maar al te goed'', zegt burgemeester Jean Vandecasteele. ,,In 2007 moeten de noodzakelijke verdedigingswerken eindelijk starten. Ik wil niet de geschiedenis ingaan als de burgemeester die zijn stad liet verzuipen.''

In New Orleans beginnen stilaan de koppen te rollen. Van politici die verkeerde beslissingen genomen hebben tot bureaucraten die niet naar de experts geluisterd hebben en plannenmakers die niet ver genoeg vooruit keken. In Oostende klinkt dat verhaal bekend in de oren. Het Vlaams gewest en de stad proberen al zes jaar om de Oostendenaars beter te beveiligen tegen rampspoed, maar ze werden - na lokale protesten - telkens teruggefloten door de Raad van State.

Het is nochtans helemaal niet denkbeeldig dat de koning der badsteden ooit zwaar kopje onder gaat. In 1953 gebeurde dat al eens en met de opwarming van de aarde in het achterhoofd zou zich dat wel eens sneller kunnen herhalen dan de meeste statistici verwachten. ,,We hebben geen tijd meer te verliezen. In 2007 moet er een definitieve oplossing komen'', zegt Peter De Wolf van de Administratie Waterwegen en Zeewezen.

Omdat het onverantwoord was zolang te wachten, heeft het Vlaams gewest vorig jaar al een noodstrand opgespoten om het centrum voorlopig te beschermen. ,,Hadden we werkloos toegekeken, dan zou Oostende gemiddeld eenmaal om de 25 jaar overstromen. Door die ingreep hebben we dat teruggebracht tot eenmaal om de honderd jaar. De definitieve oplossing moet bestand zijn tegen een duizendjarige storm'', zegt De Wolf.

Voorbeeld Nederland

,,De rest van de Vlaamse kust voldoet al aan die norm. Daarmee zitten we op hetzelfde niveau als Frankrijk en Groot-Brittanië, maar wel nog een flink stuk onder Nederland. Na de overstromingsramp van 1953 heeft dat land zijn verdediging opgetrokken tot stormen die gemiddeld om de vierduizend jaar voorkomen. De stad Rotterdam is zelfs beschermd tegen tienduizendjarige stormen.''

,,Ook bij ons wordt eraan gedacht het niveau verder te verhogen, al kan je nooit absolute veiligheid garanderen. Tegen sommige stormen kan je gewoon niet op, al was het maar omdat je altijd aan technische en financiële limieten gebonden blijft.''

Intussen waakt de Administratie Waterwegen en Zeewezen er ook over om de toekomstige stijging van de zeespiegel langs de hele kustlijn bij te benen. ,,Sinds de eerste metingen is het waterpeil al met 20 centimeter gestegen. Voor de volgende honderd jaar wordt een bijkomende stijging van 60 centimeter voorspeld'', zegt Peter De Wolf.

,,Mocht die stijging zich van vandaag op morgen voordoen, dan zou de bescherming van de kust op slag terugvallen naar een honderdjarige storm. Gespreid over een eeuw is dat echter perfect beheersbaar. Door de stranden geleidelijk te verhogen kunnen we het duizendjarige niveau verder handhaven.''

Hardnekkig verzet

Maar in Oostende is men nog lang zo ver niet. De plannen voor een definitieve oplossing bestaan onder andere uit een onderwaterdam en de ondersteuning van het noodstrand door een strekdam richting zee, maar een actiecomité slaagde er al tot twee keer toe in om ze bij de Raad van State te kelderen.

,,Het veiligheidsplan maakt deel uit van een ambitieus totaalplan dat ook de economische toekomst van de haven verzekert en via een 400 meter lange promenade in zee het toerisme nieuwe impulsen geeft'', zegt burgemeester Vandecasteele. Vooral dat laatste onderdeel botst telkens weer op hardnekkig verzet.

,,Het gaat om enkelingen'', zegt burgemeester Vandecasteele. ,,Maar ze dragen wel een grote potentiële verantwoordelijkheid. Een storm zoals in 1953 doet zich gemiddeld eenmaal om de 250 jaar voor, maar de kans dat je zoiets meemaakt in een mensenleven is een op de drie. Dat klinkt al veel bedreigender. Bovendien speel ik liever op zekerheid dan op geluk.''

De Oostendse plannen liggen momenteel bij de MER-cel van het Vlaams gewest. Binnen enkele maanden weet de stad wat ervan terechtkomt. Tenzij de Raad van State zich nog maar eens over de zaak moet buigen.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees