Woning voor mensen die Nederlands praten

MECHELEN - Drie Antwerpse huisvestingsmaatschappijen veranderen vanaf januari 2005 hun toewijzingsreglement. Enkel wie Nederlands spreekt en begrijpt, kan dan nog aanspraak maken op een sociale woning. Marc Hendrickx (N-VA), voorzitter van de Mechelse Goedkope Woning (MGW), wil deze regel ook in Mechelen invoeren.

,,De grote toevloed aan allochtonen en asielzoekers maakt het voor de sociale huisvestingsmaatschappijen in centrumsteden enorm moeilijk om hun woonbuurten leefbaar te houden", zegt Marc Hendrickx. ,,Ik heb rond dat probleem al meermaals contact gehad met onze voogdijoverheid, de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, maar die heeft weinig oog voor de grootstedelijke problematiek."

Hendrickx vindt het nieuwe toewijzingsreglement van de Antwerpse huisvestingsmaatschappijen een goed idee. Kandidaat-huurders zullen er in de toekomst moeten bewijzen dat ze Nederlands kennen.

,,Van mensen die een gunst vragen van de gemeenschap waarin ze terechtkomen, namelijk een deftige en gezonde huisvesting, mag mijns inziens een wedergunst verwacht worden, namelijk de kennis van de taal van die gemeenschap", aldus de MGW-voorzitter. ,,Daarenboven gaat dit gettovorming tegen en komt het de integratie en de leefbaarheid in onze wijken ten goede."

Op rand van het wettelijke

Hendrickx beseft naar eigen zeggen dat het voorstel balanceert op de rand van de wettelijkheid, maar wil niettemin de discussie in Mechelen openen. Hij gaat zijn persoonlijk standpunt verdedigen bij de raad van bestuur van de MGW, die hierover het laatste woord heeft.

Hendrickx verplichtte het MGW-personeel anderhalf jaar geleden al om uitsluitend in het Nederlands te communiceren met huurders en kandidaat-huurders.

,,Anderstaligen die weigeren Nederlands te spreken op mijn wekelijks spreekuur of die het vertikken om een tolk mee te brengen, stuur ik beleefd wandelen."

(SCS)

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio