,,Meertalig onderwijs overtuigt niet''

Jongeren zijn niet meer goed in talen.

,,Ik ben een man die graag afgaat op feiten, niet op het verhaal van de dag. In 2007 komt er een belangrijke peilingproef naar de kennis van het Frans in de eerste graad van het secundair onderwijs. In de discussie over talenkennis zullen we de slinger in het midden moeten houden. Jongeren moeten verbaal hun plan kunnen trekken maar ook inzicht hebben in een taal.''

Kan meertalig onderwijs?

,,In Brussel geven enkele Vlaamse scholen meertalig onderwijs, maar dat is geen meertalig taalbad. Sommige vakken wordt in het Frans herhaald en niet meteen in een andere taal gegeven.''

Ze kunnen niet anders omdat u geen afwijking op de taalwet toelaat, die het geven van lessen in een andere taal dan het Nederlands verbiedt.

,,Ik ben niet a priori tegen meertalig onderwijs, maar ik ben niet overtuigd van de wetenschappelijke resultaten. Als je herhalingslessen in het Frans geeft in klassen waar de helft van de leerlingen al van huize uit Franstalig is, moet je niet versteld staan dat de kennis van dat vak toeneemt. Een team van experts, dat heel het talenonderwijs bekijkt, zal mij tegen september advies geven over meertalig onderwijs.''

,,Een grote groep leerlingen spreekt thuis geen Nederlands. Die kinderen hebben veeleer een extra taalbad Nederlands dan een bad in een andere taal nodig. Wordt Nederlands overigens nog op zo'n manier gegeven dat het de basis legt om andere talen te verwerven? Laten we dat ook onderzoeken. Want als je in het Nederlands niet meer voldoende grammatica leert, hoe zou je dat dan in een andere taal kunnen?''

Corrigeer

NIEUWS