Dirk D'Haese stelt glorie en verval te boek van Kasteel van Mesen

‘Door afbraak liet ik mijn pen versnellen'

Het kasteel heeft een glorierijk verleden. repro De Rycke Foto: © Hendrik De Rycke

LEDE - Heemkundige Dirk D'Haese schrijft de laatste pagina's van '800 jaar glorie en 40jaar verval van het kasteel van Mesen', een boek over het glorierijke markizaat dat later een kostschool en ten slotte een spookkasteel werd.

‘Ik ben al jaren bezig met het verzamelen van gegevens over het Mesendomein en ik dacht te wachten tot mijn pensioen om het helemaal te kunnen afwerken,' zegt Dirk D'Haese. ‘Maar de versnelde afbraak – die dit jaar werd ingezet – heeft mijn pen doen versnellen. De Ledenaren zijn niet de enigen bij wie de teloorgang van het kasteel frustraties opwekt. Op het internet zie je ook elke dag boze reacties uit alle hoeken van het land en uit Nederland, Engeland en Duitsland. Ik wou de eeuwenlange bloei en de doodsteek, die in 1970 al werd ingezet, voor het nageslacht bewaren'.

Historische bloei

‘Het Mesendomein, zoals de Ledenaren het domein met het vroegere markizaat noemen, kende acht eeuwen lang een historische bloei. De eerste bewoners waren de Heren van Lede die er rond 1200 hun intrek namen.'

‘Op een kaart van 1596 zien we een groot vierkant omwald slot. Op diezelfde in 1633 het riante Markizaatkasteel gebouwd. Een nazaat van de Heren van Lede (Jacob Bette) had immers de titel van markies gekregen en die aristocratische periode heeft geduurd tot de kinderloosheid van de laatste markies vlak voor de Franse Revolutie die sowieso een eind zou hebben gemaakt aan die aristocratie.'

Frans verboden

‘Het Markizaat werd daarna nog gebruikt als weverij, jeneverstokerij, tabaksfabriek en suikerfabriek. Tot het domein in handen kwam van de Zusters Kanunnikessen van de H.Augustinus die rond de eeuwwisseling schoolgebouwen oprichtten die later werden ingericht als een Franstalig elitair pensionaat voor dochters van militairen en oorlogsslachtoffers. Vanaf de jaren vijftig werd het Institut Royale de Messines een democratisch pensionaat dat in 1970 definitief werd opgedoekt omdat er in het Frans geen les meer mocht worden gegeven.'

Spookkasteel

‘Ik besteed in mijn boek vooral aandacht aan die periode van verval omdat die voor de hedendaagse Ledenaar het meest herkenbaar is. Als kind vroegen we ons af wat zich afspeelde achter de hoge muren van het domein. De leegstaande gebouwen werden stilaan één groot geheimzinnig spookkasteel waar geregeld werd ingebroken en waar hallucinante verhalen ontstonden.'

‘Op het internet is het kasteel van Mesen nog altijd een hype. Ik probeer in mijn boek antwoorden te geven op de vragen over het hoe en waarom van het verval. Dat zijn vragen die ook nu nog de Ledenaars bezighouden.'

Het boek ‘Het Kasteel van Mesen te Lede' met 300 foto's is tot 2november te bestellen door storting 33euro voorintekenprijs op rekening 293-0092702.25 (verzending + 8euro).

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio