Dochter overleden patiënte voelt zich afgescheept door ziekenhuis

'Ik ben zot dat ik die onzin geloofde'

'Ik ben zot dat ik die onzin geloofde'

Sarah Van Moer en haar intussen overleden moeder Gerlinde Bogaerts. Foto: © eddy van ranst

'Mijn moeder is na een ongeoorloofde behandeling door dokter Patrick Van Eeghem gestorven in het AZ Groeninge in Kortrijk. Ik heb het ziekenhuis mijn klachten over de dokter en zijn religieuze therapieën overgemaakt, maar dat is niet ernstig genomen.' Sarah Van Moer kan niet begrijpen dat de omstreden darmspecialist zo lang zijn gang kon gaan.

Het verhaal van Gerlinde Bogaerts, een patiënte van dokter Van Eeghem die op 18 juni 2007 overleed in het AZ Groeninge in Kortrijk, illustreert niet alleen de werkwijze van de arts-internist, het maakt ook duidelijk hoe hij ongestoord kon blijven werken.

Dochter Sarah Van Moer: 'In 2005 is bij mijn moeder borstkanker vastgesteld. In het ziekenhuis van Duffel kreeg ze chemotherapie. Daarmee had ze volgens de oncoloog een reële kans op overleven. Maar zekerheid was er natuurlijk niet. Dat maakte haar bang, wanhopig. Het dreef haar naar het alternatieve circuit, naar het Integraal Medisch Centrum Maria Magdalena in Roosendaal. Daar kwam ze in de zomer van 2006 terecht bij dokter Van Eeghem en de orthomoleculaire therapeute Carine Bolijn, de twee drijvende krachten achter het Centrum.'

'Ze beloofden genezing met hun therapie, de goddelijke bron zou daarvoor zorgen. Moeder moest op de bank gaan liggen, waar ze zogezegd kosmische energie kreeg. Een behandeling of iets wat er op lijkt heb ik daar nooit bij gezien, ze moest gewoon op de bank gaan liggen. Eerst éénmaal per week, later tweemaal. Zeventig tot honderd euro per sessie, in totaal een dertigtal sessies.'

'Maar moeder werd niet beter, wel integendeel. In 2007 leed ze vreselijke pijnen. Tegen het voorjaar aan ging ze zich melden in het Middelheimziekenhuis van Antwerpen. Onderzoek daar toonde aan dat de kanker helemaal uitgezaaid was naar de lever, de longen en de botten. Kans op overleven was er niet meer, daarvoor was het te laat.'

'Maar niet volgens dokter Van Eeghem. Hij kwam mijn moeder halen in het Middelheim en bracht haar naar het AZ Groeninge in Kortrijk, onder zijn hoede. Daar maakte hij haar en ons wijs dat moeder zou overleven. Via de kosmos zou een nieuwe lever ingeplant worden en die zou wederom via de kosmos geprogrammeerd worden. De oude lever zou dan weggezogen worden naar de kosmos. Nu voel ik me zot dat ik het ooit geloofde. Maar je wil het geloven, je klampt je er aan vast.'

'Dokter Van Eeghem gaf ook telkens weer een datum voor haar genezing. Die dingen vertelde hij wel enkel als we alleen waren met hem. Met zijn assistenten erbij praatte hij net zoals elke andere dokter. Hij zorgde er ook voor dat moeder vanuit het AZ Groeninge continu in contact bleef met het centrum in Roosendaal, waar de goddelijke bron was.'

'Tot 18 juni duurde het allemaal, tot mijn moeder overleed aan de kanker die helemaal uitgezaaid was. Nu besef ik dat het allemaal niet zo had moeten lopen. Dat we al die praat niet moesten geloven. Maar je wordt zowat gehersenspoeld. Als in een sekte is het, in je wanhoop raak je volledig meegezogen.'

In de zomer van 2007 formuleerde Sarah Van Moer dan haar klachten over de handelswijze van dokter Van Eeghem en zijn goddelijke therapieën rechtstreeks aan het AZ Groeninge (zie brief hiernaast). Ze werd vakkundig wandelen gestuurd. Het ziekenhuis luisterde naar wat de dokter te vertellen had over de klachten, en beschouwde de zaak daarmee als afgehandeld.

Het is pas na de levenslange schorsing die dokter Van Eeghem opgelegd kreeg in Nederland wegens 'verregaande misleiding van patiënten op een welhaast niet voor te stellen wijze', dat het ziekenhuis gisteren besloot om de dokter te schorsen. Tijdelijk en in afwachting van een tuchtuitspraak in beroep in Nederland. 'Krijgt hij ook daar een tuchtsanctie, dan wordt hij ontslagen', vertelde directeur Jan Deleu op een persconferentie van het ziekenhuis.

Tegelijk werd een perscommuniqué verstuurd om die maatregel toe te lichten. Net als bij onze telefonische vraag een dag eerder, bevestigt de directie van het ziekenhuis daarin de onberispelijke staat van dienst van de dokter. Letterlijk luidt het: 'Wat betreft zijn activiteiten binnen AZ Groeninge is er geen enkele aanduiding over het uitoefenen van alternatieve geneeskunde, noch bestaan hierover klachten.'

'Heeft de mail met klachten van Sarah Van Moer dan nooit bestaan?' vroegen we daarom gisteravond nog aan directeur jan Deleu.

'Toch wel', geeft hij toe als we hem confronteren met de mail. 'We hebben dit besproken met dokter Van Eeghem zelf, met hoofdarts Taveirne en met het diensthoofd van dokter Van Eeghem. Meer hebben we daarmee niet gedaan, nee.'

Of er dan nog klachten waren geweest tegen dokter Van Eeghem, vroegen we de directeur.

'Ja', bevestigde hij. 'Een brief, begin 2007. Van een patiënt die door de dokter in Nederland verzorgd was en klachten formuleert over die behandeling. Toen hadden we ook al dokter Van Eeghem gehoord. Hij ontkende alle aantijgingen. Zoals hij nu nog altijd doet.'

Feit blijft dat er twee klachten kwamen, onafhankelijk van elkaar, over dezelfde praktijken. Was het ziekenhuis dan toch niet verontrust?'

'Nee', antwoordt de directeur.

Corrigeer

NIEUWS