'Priester misbruikte zwakke patiënten'

Geestelijke beschuldigd van misbruik in Tielts ziekenhuis

Geestelijke beschuldigd van misbruik in Tielts ziekenhuis

cvg

TIELT / WINGENE - Een geestelijke uit Tielt misbruikte jarenlang zwakke patiënten in het Sint-Andriesziekenhuis van Tielt. Dat beweert de geschorste priester Norbert Bethune, die dertien jaar als pastor in het ziekenhuis werkte. De betrokken priester is inmiddels overleden.

Meteen na het ontslag van Roger Vangheluwe was Norbert Bethune (66) er als de kippen bij om te beweren geenszins verwonderd te zijn over de pedofiele praktijken van de bisschop van Brugge. Bethune, destijds geschorst door Vangheluwe omdat hij met een vrouw samenwoonde en later met haar trouwde, kondigde aan 'te gepasten tijde' met een explosief zedendossier op de proppen te komen. Vangheluwe was volgens Bethune op de hoogte van het misbruik maar ondernam niets.

Bethune acht nu de tijd rijp om de zaak in de openbaarheid te brengen. Hij heeft het over seksueel misbruik van patiënten van het Tieltse Sint-Andriesziekenhuis door een 'hoge geestelijke' uit Tielt, maar details wil Bethune pas dinsdagavond bekendmaken in zijn 'Atelier' in Wingene.

Bethune werkte dertien jaar als pastor in het Tieltse ziekenhuis, tot hij er in september 1992 werd ontslagen. Hij zegt over staalharde bewijzen te beschikken dat de priester jarenlang zwakkere patiënten misbruikte. 'Het ging niet om kinderen, maar om mensen in comateuze of bewusteloze toestand. Wanneer de perverse praktijken startten, is moeilijk te achterhalen maar ze moeten minstens tien jaar hebben geduurd en waren nog aan de gang na mijn ontslag.'

De ex-pastor beweert niet alleen over geschreven getuigenissen van slachtoffers en hun familieleden te beschikken, maar zelfs over een handgeschreven verklaring waarin de geestelijke bekent patiënten seksueel te hebben misbruikt en de slachtoffers om vergiffenis vraagt. 'Al die documenten bevinden zich bij mijn advocaat en bij de procureur des konings.'

Blind en doof

De geschorste priester, die mee aan de basis lag van de organisatie Rent a priest, zegt 'alle mogelijke instanties' te hebben ingelicht over het misbruik maar overal bot te hebben gevangen. In 1991 stapte hij ook naar bisschop Vangheluwe maar die bleef blind en doof voor de affaire en stuurde hem pas tien jaar later een nietszeggend antwoord.

'De betrokken geestelijke is intussen overleden. Maar nu door de zaak-Vangheluwe seksueel misbruik in de Kerk beter bespreekbaar lijkt, hoop ik dat al wie mee verantwoordelijk is voor het schuldig verzuim waardoor die patiënten jarenlang werden blootgesteld aan de perverse neigingen van de geestelijke, alsnog ter verantwoording worden geroepen.'

Wie ging het meest in de fout? De ziekelijke dader of de gezonde mensen die de dader een werkterrein verschaften? Die vraag stelt Bethune in een open brief aan al wie een rol speelde in het Tieltse ziekenhuis: van de vroegere en huidige directie, de leden van de toenmalige raad van bestuur, gewezen bisschop Roger Vangheluwe, het vroegere meldpunt voor seksueel misbruik in het bisdom Brugge en de behandelende geneesheren en politieke verantwoordelijken van Tielt.

Huidig algemeen directeur Roger Van de Walle van het Sint-Andriesziekenhuis beweert geen kennis te hebben van het seksueel misbruik. 'Ik heb evenmin ooit een klacht in die zin ontvangen', zegt Van de Walle, die zich verder van elke commentaar onthoudt. Procureur Jean-Marie Berkvens was gisteren niet bereikbaar.

Corrigeer

NIEUWS