,,Onverwijld was belachelijk geworden'

N-VA gunt splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde maandje uitstel

N-VA gunt splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde maandje uitstel

Foto: © Photo News

De N-VA wil van het woord 'onverwijld' niets meer horen. ,,Dat was door al die vertragingen belachelijk geworden", zegt partijwoordvoerder Ben Weyts. ,,We eisen wel een concrete timing en concrete daden van de andere Vlaamse meerderheidspartijen. Zij hebben woordbreuk gepleegd. Zij moeten de brokken nu ook lijmen." De N-VA gunt de splitsing nog een maandje uitstel.

Het partijbestuur van de N-VA had niet lang nodig om een oproep te formuleren aan de liberalen en de socialisten ,,om de geloofwaardigheid te herstellen door de aangegane engagementen te bevestigen en nu ook in de feiten hard te maken". Daarom eist de partij ook dat ,,de belofte tot een onverwijlde splitsing omgezet wordt in een concrete timing en concrete daden". Er is dus weer een maand tijd gewonnen.

De N-VA wil dat de kamercommissie Binnenlandse Zaken tegen begin maart de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde goedkeurt. De federale regering maakt zich sterk dat ze een middel zal vinden om dat door de Franstaligen te doen slikken. Of Verhofstadt zich na het N-VA-ultimatum nu zal haasten, is nog maar de vraag. Allicht zal hij proberen het ultimatum tegen de N-VA zelf uit te spelen.

N-VA blaast kartel niet op

De N-VA blaast de Vlaamse regering en het kartel met de CD&V dus niet op. Of de N-VA daarmee eieren voor zijn geld kiest? ,,Wij houden ons correct aan het contract dat we met de andere Vlaamse meerderheidspartijen en met de kiezer hebben gesloten. Het zijn de anderen die er zich niet aan houden. Daar moeten wij toch niet de dupe van zijn", zegt Ben Weyts. ,,Trouwens, we zijn nu al zo ver dat de splitsing op de agenda staat. We hebben er nooit zo dicht bij gestaan. Als wij opstappen komt er helemaal niets meer in huis." Na het partijbestuur, sloot ook de - meer uitgebreide - partijraad de rangen. Van de gedoodverfde republikeinse en weerspannige achterban van de N-VA, kwam er zowaar zelfs lof op partijvoorzitter Bart de Wever dat men al zo ver was.

Reservepot van 100 miljoen euro

Als de splitsing er in maart niet komt, wil het N-VA dat de Vlaamse regering financiële tegenmaatregelen neemt tegenover de federale regering. Dat was trouwens ook met de meerderheidspartijen in het Vlaamse regeerakkoord afgesproken. Het gaat concreet om een reservepot van 100 miljoen euro in de Vlaamse begroting. Die wordt gebruikt om er voor te zorgen dat België de Europese norm haalt inzake het begrotingstekort. ,,Die 100 miljoen kunnen we evengoed gebruiken voor Vlaamse problemen op te lossen. Als men tegenover Vlaanderen de federale loyaliteit heeft opgezegd, hoeft Vlaanderen die niet meer op te brengen", zegt N-VA-partijvoorzitter Bart De Wever.

Dat kartelpartner CD&V het ultimatum over Brussel-Halle-Vilvoorde van de N-VA minder strak zou interpreteren, werd door een woordvoerder betwist. ,,Wij zitten helemaal op dezelfde lijn als onze kartelpartner", zegt ook CD&V-voorzitter Jo Vandeurzen. ,,Het herstel van het respect voor het Vlaams regeerakkoord vereist een snelle doorbraak." De CD&V staat ook achter het dreigement om de federale staat financieel te doen bloeden als het ultimatum niet wordt gerespecteerd.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees